‘Oplysninger om Windows 10 S-kompatible systemer

● Windows 10 S

Websiden skal opdateres, efterhånden som nye modeller, som er kompatible med Windows 10 S, bliver tilgængelige.
(The webpage is to be updated as new Windows 10 S compatible models become available.)