Καινοτομία με νόημα

Η «Τεχνολογική καινοτομία για όλους» είναι ένα ιδεώδες που δίνει νόημα και χαρίζει χαρά στη ζωή μας. Όλα τα προϊόντα, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Samsung δημιουργούνται γύρω από μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που αναγνωρίζει την ποικιλομορφία και ενστερνίζεται τη διαφορά. Η Samsung επιδιώκει τεχνολογική καινοτομία που είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

Αρχές σχεδιασμού προσβασιμότητας

Ευαισθησία

Ενσυναισθητικός σχεδιασμός με προσοχή στη λεπτομέρεια για όλους τους χρήστες μας

Εμείς στη Samsung προσπαθούμε συνεχώς να απλοποιήσουμε τη διεπαφή των προϊόντων μας, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία ερευνητικών μεθοδολογιών για να ευθυγραμμίσουμε την σχεδιαστική μας προσέγγιση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του χρήστη. Προσπαθούμε να ακούμε προσεκτικά και καταβάλλουμε ειλικρινή προσπάθεια να κατανοούμε όλους τους χρήστες μας.

Πληρότητα

Ισορροπία και σχεδιασμός για όλους

Επιδιώκουμε να σχεδιάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι χρήστες μας. Στη Samsung προσπαθούμε να υπερβαίνουμε κάθε τάση διάκρισης στον κλάδο της τεχνολογίας και έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι οι σωματικές ή οι γνωσιακές ανάγκες δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για κανέναν χρήστη στην αλληλεπίδραση με τα προϊόντα μας. Έχουμε ένα σύνολο ισχυρών κατευθυντήριων γραμμών που ακολουθούμε πάντα. Από τα πρώιμα στάδια του σχεδιασμού για κάθε προϊόν, διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας προσφέρουν ολιστική εμπειρία για όλους τους χρήστες.

Συνέπεια

Συνεπής σχεδιαστική εμπειρία για όλα τα προϊόντα

Τα προϊόντα Samsung προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προαιρετικών λειτουργιών για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη του σχεδιασμού προσβασιμότητας διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα Samsung προσφέρουν ίδια επίπεδα λειτουργικότητας σε όλους τους χρήστες.

Συν-δημιουργία

Σχεδιάζουμε μαζί

Η Samsung διαθέτει μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών από διάφορους τομείς που προσφέρουν ένα σύστημα εμπειριών προϊόντων, εξυπηρέτησης και εκπαίδευσης. Εργαζόμενοι με αναπηρίες, ερευνητικά ινστιτούτα, κοινότητες και ομάδες με παρόμοιο τρόπο σκέψης συνεργάζονται για να παρέχουν μια πιο δραστική προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό. Επίσης, διεξάγουμε και υποστηρίζουμε εσωτερικούς διαγωνισμούς για να προσφέρουμε νέες δυνατότητες για περαιτέρω καινοτομία, όχι μόνο για την ανάπτυξη προϊόντων, αλλά και για να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε στην κοινωνία.