Οδηγός Καθολικής Πλοήγησης

Χρήση της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar) στην Ιστοσελίδα μας

Πώς να βρείτε τα υπομενού στη Γραμμή Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar)

ΒΗΜΑ 1

Για να βρείτε τα υπομενού ενός στοιχείου στην Γραμμή Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar), πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο. Όταν η εστίαση είναι στο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε τα υπομενού και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να φτάσετε στο επόμενο υπομενού.

Μεγεθυμένη εικόνα του μενού για Κινητό της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com Μεγεθυμένη εικόνα του μενού για Κινητό της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com

ΒΗΜΑ 2

Για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα στην Γραμμή Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar), πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να περάσετε από όλα τα υπο-στοιχεία της τρέχουσας ομάδας. Το επόμενο στοιχείο σε εστίαση θα είναι η ομάδα που ακολουθεί.

Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα μενού πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να περάσετε από όλα τα υπο-στοιχεία της τρέχουσας ομάδας. Όταν πατήσετε Tab από το τελευταίο υπο-στοιχείο της ομάδας, το πληκτρολόγιό σας θα εστιάσει στο κύριο στοιχείο της ομάδας που ακολουθεί.

Μεγεθυμένη εικόνα του μενού του Samsung Pay της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com Μεγεθυμένη εικόνα του μενού του Samsung Pay της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com

ΒΗΜΑ 3

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο στη Γραμμή Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Αυτό θα εστιάσει το πληκτρολόγιό σας στο προηγούμενο στοιχείο. Μπορείτε να πατήσετε το Shift + Tab πολλές φορές για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε στο "Galaxy S" όταν η εστίαση του πληκτρολογίου σας είναι στο "Galaxy Note", πατήστε Shift + Tab μία φορά.

Μεγεθυμένη εικόνα του μενού του Galaxy Note της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com Μεγεθυμένη εικόνα του μενού του Galaxy Note της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com

ΒΗΜΑ 4

Για να κλείσετε ένα ανοικτό υπομενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί «κλείσιμο μενού» και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μεγεθυμένη εικόνα του κουμπιού «Κλείσιμο» της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com Μεγεθυμένη εικόνα του κουμπιού «Κλείσιμο» της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB) του ιστοτόπου Samsung.com

Πώς να βρείτε υπομενού στη Γραμμή Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar) στο κινητό