Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο SmartThings hub μου εμφανίζονται εκτός σύνδεσης

Smartphone με συνδεδεμένες στην εφαρμογή SmartThings συσκευές.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης (AP) Wi-Fi:
 

 • Αποσυνδέστε τις συσκευές σας από την παροχή ρεύματος, στη συνέχεια συνδέστε τες ξανά κι ελέγξτε την κατάσταση του SmartThings hub σας.
 • Εάν το Wi-Fi AP σας έχει διαμορφωθεί ώστε να υποστηρίζει μόνο τη ζώνη συχνοτήτων 5Ghz, δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Wi-Fi AP προκειμένου να περιλαμβάνουν την υποστήριξη της ζώνης συχνοτήτων 2,4Ghz.
 • Η ονομασία του Wi-Fi AP μπορεί να είναι κρυμμένη.
 • Μετακινήστε το SmartThings Home Hub πιο κοντά στο Wi-Fi AP σας.
 • Ενημερώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στο SmartThings Home Hub.
  • «Τρέξτε» την εφαρμογή SmartThings > Επιλέξτε SmartThings Home Hub.
  • Πατήστε το κουμπί More (Περισσότερα) (+) στην επάνω δεξιά γωνία > Ρυθμίσεις > Wi-Fi > Ενημέρωση ρυθμίσεων Wi-Fi.
Βήμα 1. Οθόνη για να επιλέξτε το SmartThings Home Hub. Βήμα 1. Οθόνη για να επιλέξτε το SmartThings Home Hub.

Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή SmartThings Home Hub.

Βήμα 2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Βήμα 2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις».

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή ´More´ (Περισσότερα) και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις.

Βήμα 3. Επιλέξτε ¨Wi-Fi¨. Βήμα 3. Επιλέξτε ¨Wi-Fi¨.

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή ´Wi-Fi´.

Βήμα 4. Ενημέρωση στοιχείων Wi-Fi. Βήμα 4. Ενημέρωση στοιχείων Wi-Fi.

Βήμα 4. Πατήστε για ενημέρωση των στοιχείων wi-fi.

Βήμα 5. Τα στοιχεία Wi-Fi για το SmartThings Home Hub έχουν ενημερωθεί. Επιλέξτε «Αποθήκευση». Βήμα 5. Τα στοιχεία Wi-Fi για το SmartThings Home Hub έχουν ενημερωθεί. Επιλέξτε «Αποθήκευση».

Βήμα 5. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση των στοιχείων, πατήστε την επιλογή «Αποθήκευση».

Εάν μετά από αυτές τις ενέργειες, εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με τις συσκευές σας:
 

 • Πραγματοποιήστε επαναφορά του SmartThings Home Hub.
 • Διαγράψτε και Καταχωρίστε ξανά τη συσκευή Home Hub από την εφαρμογή SmartThings.
 • Πραγματοποιήστε εκ νέου σύνδεση.

 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας