Η Samsung TV μου είναι συνδεδεμένη στο SmartThings αλλά εμφανίζεται εκτός σύνδεσης κάθε φορά που θέτω εκτός λειτουργίας την TV

Επιλεγμένα μοντέλα Samsung TV που κυκλοφόρησαν μεταξύ 2017 και 2018 μπορεί να εμφανίζονται εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή SmartThings όταν είναι απενεργοποιημένη η TV.

Συνδεδεμένη στο SmartThings Samsung TV.

Εάν δεν μπορείτε να «Ενεργοποιήσετε» την TV μέσω της εφαρμογής SmartThings, ελέγξτε τα παρακάτω:

  • Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής SmartThings του smartphone σας στα ακόλουθα μοντέλα TV:

-          Smart TV του 2017: Μοντέλο M5500 και μεταγενέστερα.

-          Smart TV του 2018: Έως το μοντέλο N5500.

  • Εάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή «Ενεργοποίηση από κινητή συσκευή» στο μενού Ρυθμίσεις TV:

-          Ρυθμίσεις TV > Γενικά > Δίκτυο > Ρυθμίσεις Ειδικών (Expert Settings) > Ενεργοποίηση από κινητή συσκευή: Ενεργοποίηση.

  • Πραγματοποιείται επαναφορά των συνδέσεων TV εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το SmartThings τις τελευταίες 28 ημέρες.

-          Καταχωρίστε το TV plugin (συνδεόμενη υπομονάδα) στην εφαρμογή SmartThings του κινητού σας τηλεφώνου. Όταν εμφανίζεται το παρακάτω αναδυόμενο μήνυμα:

«Πραγματοποιήθηκε αποσύνδεση του διακομιστή καθώς δεν είχε χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε ξανά, πατήστε το κουμπί OK και απενεργοποιήστε κι ενεργοποιήστε την TV σας» και πατήστε “OK”.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας