Αδυναμία ελέγχου ή προβολής των συσκευών που έχουν καταχωριστεί στην εφαρμογή SmartThings

Εφαρμογή SmartThings με καταχωρισμένες συσκευές.

Σε περίπτωση αδυναμίας του SmartThings να εντοπίσει τις συσκευές σας, τσεκάρετε τις ρυθμίσεις του Wi-Fi AP σας:

1. Εάν το Wi-Fi AP σας έχει διαμορφωθεί ώστε να υποστηρίζει μόνο ζώνη συχνοτήτων 5Ghz, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του Wi-Fi AP προκειμένου να περιλαμβάνουν την υποστήριξη και της ζώνης συχνοτήτων 2,4Ghz.

2. Ελέγξτε εάν η ονομασία AP είναι κρυμμένη.


Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα μετά την αντικατάσταση του Wi-Fi AP σας ή την εκτέλεση των εν λόγω ελέγχων, καταχωρίστε ξανά τις συσκευές σας:

1. Διαγραφή των προηγούμενων συσκευών από το SmartThings

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε την επιλογή «Συσκευές» του μενού που βρίσκεται στο Κάτω μέρος. Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε την επιλογή «Συσκευές» του μενού που βρίσκεται στο Κάτω μέρος.

Βήμα 1: Πατήστε την επιλογή Συσκευές για προβολή όλων των συσκευών σας

Βήμα 2. Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε. Βήμα 2. Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.

Βήμα 2: Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία». Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία».

Βήμα 3: Πατήστε την επιλογή Επεξεργασία

Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή «Διαγραφή Συσκευής». Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή «Διαγραφή Συσκευής».

Βήμα 4: Πατήστε την επιλογή Διαγραφή

2. Καταχωρίστε ξανά τη συσκευή ακολουθώντας την αρχική διαδικασία καταχώρισης συσκευών

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε το σύμβολο ´+´ στο επάνω μέρος της οθόνης. Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε το σύμβολο ´+´ στο επάνω μέρος της οθόνης.

Βήμα 1. Πατήστε το σύμβολο ´+´ στο επάνω μέρος της οθόνης

Βήμα 2. Για την προσθήκη συσκευής, πατήστε την επιλογή «Συσκευή». Βήμα 2. Για την προσθήκη συσκευής, πατήστε την επιλογή «Συσκευή».

Βήμα 2. Για την προσθήκη συσκευής, πατήστε την επιλογή «Συσκευή»

Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο συσκευής που επιθυμείτε να προσθέσετε Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο συσκευής που επιθυμείτε να προσθέσετε

Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο συσκευής που θέλετε να προσθέσετε

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας