Πώς να αντιστρέψω τη φορά ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου μου;

Είναι σημαντικό να τοποθετείτε το ψυγείο σας στη σωστή θέση, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο την καλή απόδοσή του. Επιπλέον, μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να αποσυνδέσετε ή να αντιστρέψετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου σας, λόγω μεταφοράς, επιδιόρθωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τσεκάρετε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, αναζητήστε ένα εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

Πριν από τη διαδικασία

Αντιστρέψτε τις πόρτες.
 • Σας συνιστούμε να προστατεύετε το δάπεδο πριν από οποιασδήποτε μορφής εργασία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτό. (χρησιμοποιείτε χαλάκι ή πετσέτα, κάποιο κουτί, κ.λπ.) 
 • Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιστροφής της φοράς ανοίγματος της πόρτας, αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος και αδειάστε το περιεχόμενό του.
 • Πριν από τη διαδικασία φροντίζετε επίσης να αποσυνδέετε τη γραμμή παροχής νερού.
 • Πριν από την ενεργοποίησή του, διενεργείτε ελέγχους ηλεκτρικής ασφάλειας στις περιπτώσεις που κρίνεται εφικτό κι επιτρέπεται βάσει νόμου.

Σημείωση: Η θέση της γραμμής παροχής νερού ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε στα χέρια σας.

Προφυλάξεις

 • Φροντίζετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην τραυματιστείτε στα πλαίσια της διαδικασίας.
 • Σας συνιστούμε ιδιαιτέρως τυχόν εργασίες που κρίνονται απαραίτητες κατά την εγκατάσταση να εκτελούνται από δύο ή περισσότερα άτομα για λόγους ασφαλείας.
 • Η Samsung συνιστά η αντιστροφή της φοράς ανοίγματος της πόρτας να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εγκεκριμένους από αυτή παρόχους. 
 • Τυχόν ζημιά που προκαλείται κατά την προσπάθεια αντιστροφής της φοράς ανοίγματος της πόρτας δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Απαιτούμενα εργαλεία (Δεν παρέχονται)

 • Κατσαβίδι για βίδες κεφαλής Philips
Κατσαβίδι για βίδες κεφαλής Philips.
 • Κατσαβίδι για βίδες επίπεδης κεφαλής
Κατσαβίδι για βίδες επίπεδης κεφαλής.
 • Καστάνια 8 mm (για μπουλόνια)
Καστάνια.
 • Κλειδί Allen 5 mm (για τον άξονα των μεντεσέδων)
Κλειδί allen.
 • Γαλλικό κλειδί 11 mm
Γαλλικό κλειδί 11mm.
 • Ηλεκτρικό τρυπάνι

Σημείωση: Τα εργαλεία αυτά δεν παρέχονται μαζί με το ψυγείο.

 • Κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας
Κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας.
 • Πλαστικό κάλυμμα πόρτας
Πλαστικό κάλυμμα πόρτας.
 • Κάλυμμα μεντεσέ
Κάλυμμα μεντεσέ.
 • Επάνω μεντεσές
Επάνω μεντεσές.
 • Μεσαίος μεντεσές
Μεσαίος μεντεσές.
 • Κάτω μεντεσές
Κάτω μεντεσές.
 • Κάλυμμα/διάταξη ελέγχου καλύμματος
Κάλυμμα/διάταξη ελέγχου καλύμματος.

Αντιστρέψτε τη φορά ανοίγματος των πορτών

Βήμα 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι.

Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ.

Βήμα 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας και το πλαστικό κάλυμμα πόρτας. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το περίβλημα και αποσυνδέστε τις συνδέσεις καλωδίων στο εσωτερικό.

Αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας και το πλαστικό κάλυμμα πόρτας.

Βήμα 3. Αφαιρέστε τις 2 βίδες από τον επάνω μεντεσέ.

Βήμα 4. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα του ψυγείου από τον μεσαίο μεντεσέ, σηκώνοντας με ιδιαίτερη προσοχή την πόρτα προς τα επάνω.

Αφαιρέστε την πόρτα του ψυγείου από τον μεσαίο μεντεσέ.

Σημείωση: Φροντίζετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μη σας πέσει η πόρτα κατά την αποσυναρμολόγησή της.

Βήμα 5. Αποσυνδέστε τον μεσαίο μεντεσέ αφαιρώντας τις βίδες με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού για βίδες κεφαλής Philips.

Αποσυνδέστε τον μεσαίο μεντεσέ.

Σημείωση: Υπάρχει κίνδυνος πτώσης της πόρτας του καταψύκτη προς τα εμπρός. Φροντίζετε, λοιπόν, να υπάρχει στήριξη της πόρτας.

Βήμα 6. Αφαιρέστε την πόρτα του καταψύκτη από τον κάτω μεντεσέ, σηκώνοντας με ιδιαίτερη προσοχή την πόρτα προς τα επάνω. 

Αφαιρέστε την πόρτα του καταψύκτη από τον κάτω μεντεσέ.

Βήμα 7. Ακουμπήστε προσεκτικά την πόρτα σε ένα ασφαλές σημείο εργασίας, φροντίζοντας να μην προκληθεί τυχόν ζημιά σε αυτή. Και αλλάξτε τη θέση του καλύμματος της επάνω πλευράς της πόρτας.

Αλλάξτε τη θέση του καλύμματος του κάτω μεντεσέ.

Βήμα 8. Ελέγξτε τον μοχλό αυτόματου κλειδώματος (auto closer) και τις βίδες στο κάτω μέρος των πορτών που πρέπει να ξαναβάλετε στη θέση τους.

Βήμα 9. Αλλάξτε προσεκτικά τα πόδια και τη θέση του καλύμματος της βίδας.

Αλλάξτε τα πόδια και τη θέση.

Βήμα 10. Αλλάξτε τη θέση του κάτω μεντεσέ και του ποδιού. (Από δεξιά προς αριστερά)

Βήμα 11. Αφού τοποθετήσετε την πόρτα του καταψύκτη στον μεσαίο μεντεσέ, συνδέστε τον κάτω μεντεσέ. 

Βήμα 12. Συνδέστε τον μεσαίο μεντεσέ με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού για βίδες με κεφαλή Philips. 

Συνδέστε τον μεσαίο μεντεσέ.

Βήμα 13. Αλλάξτε πλευρά στο καλώδιο της πόρτας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας.

Αλλάξτε πλευρά στο καλώδιο της πόρτας.

Βήμα 14. Ανασηκώστε το ψυγείο τοποθετώντας το σε όρθια στάση.

Βήμα 15. Συνδέστε το πλαστικό κάλυμμα πόρτας. Στη συνέχεια, αλλάξτε θέση στο παρέμβυσμα της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη.

Συνδέστε το πλαστικό κάλυμμα πόρτας.

Βήμα 16. Αποσυνδέστε τα παρεμβύσματα του ψυγείου και του καταψύκτη και συνδέστε τα και πάλι μετά από περιστροφή 180°.

Αποσυνδέστε τα παρεμβύσματα του ψυγείου και του καταψύκτη.

Σημείωση: Εξασφαλίστε τη σωστή διάταξη των παρεμβυσμάτων της πόρτας. Εάν δεν είναι σωστή, μπορεί να παρατηρηθεί θόρυβος ή να σχηματιστεί υγρασία με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η απόδοση της μονάδας.

Βήμα 17. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ μεγαλώνοντας ελαφρώς την οπή και στη συνέχεια βγάλτε τον έξω για να συνδέσετε την πόρτα του ψυγείου.

Βγάλτε έξω τον επάνω μεντεσέ για να συνδέσετε την πόρτα του ψυγείου.

Βήμα 18. Συνδέστε ξανά τα καλώδια και τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας. Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων στο επάνω μέρος της πόρτας του ψυγείου και στη συνέχεια σπρώξτε το για να ασφαλίσει εντελώς. 

Βήμα 19. Συνδέστε τη διάταξη ελέγχου του καλύμματος.

Συνδέστε τη διάταξη ελέγχου του καλύμματος.

Βήμα 20. Κλείστε τις πόρτες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες λειτουργούν σωστά.

Κλείστε την πόρτα.

Σημείωση: Μη συνδέσετε το ψυγείο στο ρεύμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστροφής της φοράς ανοίγματος της πόρτας. Περιμένετε τουλάχιστον μια ώρα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας