Ρύθμιση θερμοκρασίας σε τρέχουσα δωματίου με το τηλεχειριστήριο

Το νέο κλιματιστικό AR9500T του 2021 (AR**A**), δείχνει τη θερμοκρασία ρύθμισης στην οθόνη αντί για την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. (Το AR9500T RAC δείχνει τη θερμοκρασία στην εσωτερική πλακέτα οθόνης 88 τμημάτων.) Εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα θερμοκρασία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  • Βήμα 1. Αφού ενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα, πατήστε το κουμπί περιστροφής (αριστερά/δεξιά) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.
πατήστε το κουμπί περιστροφής για 5 δευτερόλεπτα.
  • Βήμα 2. Στη συνέχεια, ο τύπος θερμοκρασίας αλλάζει στην τρέχουσα θερμοκρασία.
Τρέχουσα θερμοκρασία.
  • Βήμα 3. Όταν αλλάζετε τη θερμοκρασία με τηλεχειριστήριο, η εσωτερική μονάδα εμφανίζει τη θερμοκρασία ρύθμισης για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία
Ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σημείωση:

  • Όταν αλλάξει ο τύπος θερμοκρασίας, θα παραμείνει αμετάβλητη ακόμακα και όταν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή αποσυνδέσετε την συσκευή.
  • Εάν πρέπει να αλλάξετε ξανά τη λειτουργία, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία με τα Βήματα 1 ~ 3.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας