Τοποθέτηση φούρνου μικροκυμάτων για την καλύτερη λειτουργία του

Η Samsung συνιστά την εγκατάσταση του φούρνου μικροκυμάτων σας σε έναν πάγκο που θα παρέχει το καλύτερο δυνατό εξαερισμό. Διαφορετικά, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης εφαρμόζονται:
 

20 εκ. από πάνω.

10 εκ. πίσω.

10 εκ. πλάγια.

Η Samsung συνιστά την εγκατάσταση του φούρνου μικροκυμάτων σας σε έναν πάγκο που θα παρέχει το καλύτερο δυνατό εξαερισμό

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας