Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου στο RSH1UTVG έχει μετατραπεί σε κόκκινο

Η ένδειξη αυτή σημαίνει πως το φίλτρο της συσκεύης πρέπει να αλλαχθεί.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας