Ένδειξη ενισχυτικού ξεβγάλματος στο πλυντήριο πιάτων μου

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ''Ενισχυτικό ξεβγάλματος'' (επαναπλήρωση ενισχυτικού ξεβγάλματος), σημαίνει ότι το επίπεδο του ενισχυτικού ξεβγάλματος του πλυντηρίου είναι χαμηλό και χρήζει επαναπλήρωσης. Συμβουλευτείτε τις παρακάτω λεπτομερείς οδηγίες. 

Ενδεικτική λυχνία Ενισχυτικού ξεβγάλματος στον πίνακα ελέγχου

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία Επαναπλήρωση ενισχυτικού ξεβγάλματος στον πίνακα ελέγχου, θα πρέπει να γεμίσετε εκ νέου το μηχάνημα με ενισχυτικό ξεβγάλματος. Το ενισχυτικό ξεβγάλματος βελτιώνει την απόδοση του στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων. Η προσθήκη του υγρού ξεβγάλματος πραγματοποιείται αυτόματα,κατά το ξέβγαλμα, εξασφαλίζοντας μια καθαρή πλύση χωρίς λεκέδες. 

Ενδεικτική λυχνία Ενισχυτικό ξεβγάλματος στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

 • Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου που έχετε στην κατοχή σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.

Θέση διάταξης διανομής

Το δοχείο του ενισχυτικού ξεβγάλματος βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων(ενδέχεται να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο).

Μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα του ενισχυτικού ξεβγάλματος ρυθμίζοντας τα περιστροφικά κουμπιά 1 έως 6 του καπακιού του ενισχυτικού ξεβγάλματος(Καθώς πλησιάζετε στο κουμπί 6 χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού).

Θέση διάταξης διανομής.

Βήμα 1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι της διάταξης διανομής απορρυπαντικού σπρώχνοντας την ασφάλεια της διάταξης διανομής απορρυπαντικού.

Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι της διάταξης διανομής απορρυπαντικού.

Βήμα 2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στο κύριο τμήμα του απορρυπαντικού πλύσης. 

Προσθέστε το απορρυπαντικό.

Βήμα 3. Κλείστε το πτυσσόμενο καπάκι σύροντάς το αριστερά και στη συνέχεια πιέζοντάς το προς τα κάτω.

Κλείστε το πτυσσόμενο καπάκι.

Βήμα 4. Για ένα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης, ειδικά εάν έχετε πολύ βρόμικα αντικείμενα, προσθέστε μια μικρή ποσότητα (περίπου 8 g) απορρυπαντικού στην πόρτα. Το απορρυπαντικό αυτό θα δράσει στα πλαίσια της πρόπλυσης.

Προσθέστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στην πόρτα.

Βήμα 1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα και αφαιρέστε το καπάκι του ενισχυτικού ξεβγάλματος στρέφοντάς το αριστερόστροφα.

Αφαιρέστε το καπάκι του ενισχυτικού ξεβγάλματος.

Βήμα 2. Προσθέστε το ενισχυτικό ξεβγάλματος στη διάταξη διανομής (έως ότου το επίπεδο του ενισχυτικού ξεβγάλματος να αγγίξει το ανώτατο επίπεδο.)

Προσθέστε υγρό ενισχυτικό πλυσίματος.

Βήμα 3. Κλείστε το καπάκι του ενισχυτικού ξεβγάλματος περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

Κλείστε το καπάκι του ενισχυτικού ξεβγάλματος.

Βήμα 4. Ορίστε το περιστροφικό κουμπί της ενδεικτικής λυχνίας του ενισχυτικού ξεβγάλματος μεταξύ του 1 και του 6. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι κι η ποσότητα του ενισχυτικού ξεβγάλματος που θα διατεθεί.

Ορίστε το περιστροφικό κουμπί της ενδεικτικής λυχνίας του ενισχυτικού ξεβγάλματος.

Βήμα 5. Αντικαταστήστε το κάλυμμα. 

 • Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του ενισχυτικού ξεβγάλματος μέσω του χρώματος της οπτικής ενδεικτικής λυχνίας της στάθμης που βρίσκεται δίπλα στο καπάκι.
 • Όταν το δοχείο του ενισχυτικού ξεβγάλματος είναι γεμάτο, η ενδεικτική λυχνία θα είναι σκούρα.
 • Καθώς μειώνεται η ποσότητα του ενισχυτικού ξεβγάλματος, μειώνεται το μέγεθος της σκούρας κουκκίδας. Η ποσότητα του ενισχυτικού ξεβγάλματος θα πρέπει να διατηρείται πάντοτε πάνω από το 1/4.
Οπτική ενδεικτική λυχνία της στάθμης.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ρύθμιση επιπέδου ενισχυτικού ξεβγάλματος

Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα του ενισχυτικού ξεβγάλματος που χρησιμοποιείται σε πλαίσια ενός κύκλου.

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Απολύμανσης κι επιλέξτε το μενού ρυθμίσεων του ενισχυτικού ξεβγάλματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση. (Η ρύθμιση προεπιλογής είναι d4)

Βήμα 2. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ κύκλος.  Μπορείτε να επιλέξετε από d1 έως d5 (ελάχιστη έως μέγιστη).

Βήμα 3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευτεί η ρύθμιση. 

 • Τα πλυντήρια πιάτων της Samsung έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν αποκλειστικά υγρό ενισχυτικό ξεβγάλματος.
 • Για όλους τους κύκλους των πλυντηρίων πιάτων θα πρέπει να υπάρχει απορρυπαντικό στο τμήμα του απορρυπαντικού. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού για τον κύκλο που επιλέξατε, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή απόδοση.
 • Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Τα συνήθη απορρυπαντικά δημιουργούν πολύ αφρό ο οποίος μπορεί να μειώσει την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων ή να έχει ως αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του.
 • Προσθέστε ενισχυτικό ξεβγάλματος προτού φτάσει κάτω από το 1/4.
 • Εάν δυσκολεύεστε να ανοίξετε το καπάκι της διάταξης διανομής, χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα.
 • Φυλάσσετε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων μακριά από παιδιά.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας