Τι να κάνω αν τρέχουν νερά από το δίσκο αποστράγγισης του ψυγείου

Εάν βρείτε κάποια διαρροή στο δίσκο αποστράγγισης του ψυγείου σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για κάθε αιτία.

Το ψυγείο διαθέτει εναλλασσόμενες λειτουργίες ψύξης και απόψυξης. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης απόψυξης, ο πάγος λιώνει και ρέει ως νερό στον δίσκο αποστράγγισης που είναι εγκατεστημένος στο κάτω μέρος του ψυγείου. Αυτό το νερό εξατμίζεται λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της θερμότητας του συμπιεστή.

Απόψυξη στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Σε περίπτωση διαρροής νερού από το δίσκο αποστράγγισης

  • Φραγμένη οπή αποστράγγισης

 

Εάν η οπή αποστράγγισης είναι φραγμένη από ξένες ουσίες ή παγωμένη, το νερό από την απόψυξη δεν μπορεί να διαρεεύσει και διαρρέει εντός του προϊόντος

Λύση: Ένας τεχνικός θα πρέπει να επιθεωρήσει τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung. Η επισκευή από εσάς δεν είναι δυνατή.

  • Φραγμένη οπή αποστράγγισης

 

Εάν το νερό διαρρέει από το κάτω μέρος του ψυγείου, τότε αυτό μπορεί να οφείλεται στην υπερχείλιση του δίσκου αποστράγγισης. Ελέγξτε το δίσκο αποστράγγισης για να δείτε εάν αυτός γεμίζει με νερό. Εάν γεμίζει, αυτό υποδεικνύει ότι η αυτόματη εξάτμιση του νερού απέτυχε.

Λύση: Απενεργοποιήστε το ψυγείο και καθαρίστε τον δίσκο αποστράγγισης.

Υπερχείλιση δίσκου αποστράγγισης.

Σημείωση: Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 25℃, ή η υγρασία είναν περισσότερη από 75%, τότε η αυτόματη εξάτμιση μπορεί να επηρεαστεί.

  • Κατεστραμμένος δίσκος αποστράγγισης

 

Εάν ο δίσκος αποστράγγισης είναι άδειος, τότε ίσως να είναι κατεστραμμένος.

Λύση: Πρέπει να αντικαταστήσετε το δίσκο αποστράγγισης. Για να τον αντικαταστήσετε, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Σημείωση:

  • Κρατήστε το ψυγείο σε μία καλά αεριζόμενη περιοχή και αποφύγετε το άνοιγμα της πόρτας πολύ συχνά. Συχνό άνοιγμα της πόρτας θα μειώσει την απόδοση της ψύξης.
  • Καθαρίστε τακτικά το ψυγείο σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας