Γιατί κάνει θόρυβο το πλυντήριό μου;

Τα πλυντήρια Samsung είναι σε γενικές γραμμές πολύ ήσυχα κι οι θόρυβοι είναι στην πλειοψηφία τους φυσιολογικοί ή μπορεί να αντιμετωπιστούν εύκολα. Μάθετε περισσότερα παρακάτω ώστε να μπορείτε να ταυτοποιείτε τον ήχο που ακούτε.

Ο εν λόγω θόρυβος συνοδεύεται συνήθως από μετακίνηση του πλυντηρίου, ενώ χαρακτηρίζεται από σταθερό μοτίβο. Ο ήχος μπορεί να είναι πνιχτός ή όχι. Ο θόρυβος αυτός είναι φυσιολογικός κατά την πλύση ορισμένων μεγάλων αντικειμένων (όπως σεντόνια ή πετσέτες).

 

Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο:

  1. Επιβεβαιώστε τηνομοιόμορφη κατανομή του φορτίου.
  2. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι επίπεδο.
  3. Βεβαιωθείτε ότιέχουν αφαιρεθεί οι πείροι στερέωσης για τη μεταφορά.

 

 

Γδούπος Γδούπος

Μεταγραφή  Γδούπος

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Γδούπος ή κλαγγή

Samsung

Το κροτάλισμα μπορεί να προκαλείται από τη δόνηση δύο αντικειμένων μεταξύ τους. Ο θόρυβος μπορεί να είναι συνεχής ή ακανόνιστου μοτίβου. Ορισμένοι θόρυβοι τύπου «κλικ» είναι φυσιολογικοί στην αρχή και το τέλος ενός κύκλου.

Σε περίπτωση που αυτός ο τύπος θορύβου παρατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου:

  1. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι επίπεδο.
  2. Ελέγξτε εάν υπάρχει κάτι που να κροταλίζει στην εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου (όπως για παράδειγμα το καλώδιο τροφοδοσίας ή η αντλία αποστράγγισης).
  3. Ελέγξτε το εσωτερικό του τυμπάνου του πλυντηρίου για αντικείμενα που μπορεί να έχουν χαλαρώσει.
Κροτάλισμα Κροτάλισμα

Μεταγραφή Κροτάλισμα:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Κροτάλισμα ή «κλικ»

Samsung

Ο θόρυβος αυτός προκαλείται κατά κανόνα από την τριβή μεταλλικών αντικειμένων μεταξύ τους. Μπορεί να είναι συνεχής ή επαναλαμβανόμενος, ενώ η ένταση ή/και ο τόνος του υπόκειται σε αυξομειώσεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αυτός ο τύπος θορύβου, σταματήστε τον κύκλο και ελαττώστε το βάρος του φορτίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο θόρυβος αυτός οφείλεται σε υπερφόρτωση.

Στρίγκλισμα Στρίγκλισμα

Μεταγραφή Στρίγκλισμα:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Στρίγκλισμα, τσίριγμα ή τρίξιμο

Samsung

Αυτός είναι ο ήχος λειτουργίας της αντλίας αποστράγγισης. Ο ήχος αυτός παρατηρείται ανά διαστήματα. Σε περίπτωση που ο θόρυβος συνεχίζει να υφίσταται, καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων σας.

 

Θόρυβος τριβής Θόρυβος τριβής

Μεταγραφή Θόρυβος τριβής 

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Θόρυβος τριβής, τρίξιμο ή κροτάλισμα

Samsung

Η κλαγγή που ακολουθεί ένα «κλικ» και φθίνει μετά από λίγο μπορεί να προκαλείται από τον συμπλέκτη στο μοτέρ του πλυντηρίου. Πρόκειται για φυσιολογικό θόρυβο ο οποίος γίνεται συνήθως αισθητός κατά τη μετάβαση του πλυντηρίου από μία λειτουργία σε μία άλλη (από πλύση σε στύψιμο για παράδειγμα). Μπορεί επίσης να γίνει αισθητός σε περίπτωση που το πλυντήριο χάσει την ισορροπία του λόγωεσφαλμένης ευθυγράμμισης ή υποφόρτωσης).

Κλαγγή Κλαγγή

Μεταγραφή Κλαγγή:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Samsung

Το έντονο βουητό μπορεί να παρατηρηθεί όταν δεν έχετε ανοίξει την παροχή νερού της οικίας σας και δεν υπάρχει τροφοδοσία του πλυντηρίου σας με νερό. Συνδέστε την αντλία νερού και θέστε σε λειτουργία τη βαλβίδα παροχής νερού.

Έντονο βουητό Έντονο βουητό

Μεταγραφή Έντονο βουητό:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Samsung

Πρόκειται για έναν φυσιολογικό θόρυβο λειτουργίας, ο οποίος παρατηρείται κυρίως κατά την αποστράγγιση κι είναι εντονότερος όταν υπάρχει ανάμειξη αέρα (όταν για παράδειγμα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποστράγγιση) ή στα πλαίσια ενός κύκλου στυψίματος αποκλειστικά.

Ασθενές βουητό Ασθενές βουητό

Μεταγραφή Ασθενές βουητό:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Ασθενές βουητό ή βόμβος

Samsung

Ο ξαφνικός ήχος στην αρχή της λειτουργίας πλήρωσης που θυμίζει τον θόρυβο που κάνει ο φελλός όταν εκτοξεύεται, δεν είναι άλλος από εκείνον που κάνει η βαλβίδα νερού όταν ανοίγει. Πρόκειται για έναν φυσιολογικό θόρυβο.

Κρότος Κρότος

Μεταγραφή Κρότος:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Κρότος, κορνάρισμα ή «μπιπ» κατά την έναρξη της πλήρωσης

Samsung

Εάν το μηχάνημά σας κάνει έναν θόρυβο όμοιο με εκείνον που κάνει το αεροπλάνο όταν ετοιμάζεται για απογείωση, επικοινωνήστε με τοΤμήμα υποστήριξης πελατών της Samsung και ζητήστε επισκευή.

Μερικές από τις πιθανές αιτίες του θορύβου αυτού έγκεινται στην υπερβολική χρήση απορρυπαντικού ή τη συχνή υπερφόρτωση του πλυντηρίου. Από τη στιγμή, ωστόσο, που θα παρατηρηθεί ο θόρυβος αυτός, θα πρέπει να υποβληθεί σε σέρβις.

Θόρυβος κινητήρα τζετ Θόρυβος κινητήρα τζετ

Μεταγραφή Θόρυβος κινητήρα τζετ:

Ο θόρυβος τον οποίο πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του

Θόρυβος Κινητήρα Τζετ

SAMSUNG

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας