Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Εύρεση κινητού όταν δεν είναι ενεργοποιημένο το GPS;

Ναι, η υπηρεσία Εύρεση του κινητού μου ενεργοποιεί από απόσταση τη λειτουργία GPS του κινητού. Ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία GPS, η υπηρεσία υπολογίζει κατά προσέγγιση τη θέση, χρησιμοποιώντας το δίκτυο 3G και τα σήματα Wi-Fi. 

Σημείωση: Οι λειτουργίες της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις λειτουργίες "Παρακολούθηση του κινητού μου" και "Εύρεση του κινητού μου", δεν απαιτούν χρήση της λειτουργίας GPS.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας