Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Εύρεση κινητού όταν δεν είναι ενεργοποιημένο το GPS;

Ναι, η υπηρεσία Εύρεση του κινητού μου ενεργοποιεί από απόσταση τη λειτουργία GPS του κινητού. Ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία GPS, η υπηρεσία υπολογίζει κατά προσέγγιση τη θέση, χρησιμοποιώντας το δίκτυο 3G και τα σήματα Wi-Fi. 

Σημείωση: Οι λειτουργίες της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις λειτουργίες "Παρακολούθηση του κινητού μου" και "Εύρεση του κινητού μου", δεν απαιτούν χρήση της λειτουργίας GPS.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας