Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου S Pen;

Αλλάξτε την εφαρμογή, τα χαρακτηριστικά ή τις ενέργειες του κουμπιού του S Pen σας προκειμένου να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου S Pen
1

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.

2

Πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.

Πατήστε Σύνθετες λειτουργίες στις Ρυθμίσεις
3

Πατήστε S Pen.

4

Επιλέξτε τηλεχειριστήριο S Pen.

5 Σαρώστε με το δάχτυλό σας για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Μενού Τηλεχειριστηρίου S Pen

Μπορείτε επίσης να το ενεργοποιήσετε από τον πίνακα ειδοποιήσεων:

1 Aνοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας το δάχτυλό σας από το επάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω.
2 Επιλέξτε διευρυμένη προβολή των επιλογών στον πίνακα ειδοποιήσεων.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να εμφανιστεί ο πίνακας ειδοποιήσεων
3 Σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα αριστερά.
Διευρυμένη προβολή πίνακα ειδοποιήσεων
4

Πατήστε Τηλεχειριστήριο S Pen.

Επιλογή τηλεχειριστηρίου S Pen στον πίνακα ειδοποιήσεων

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το S Pen έχει αρκετή μπαταρία ώστε να λειτουργήσει σωστά η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Προσαρμογή της εφαρμογής που θα τεθεί σε λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί
1

Ανοίξτε την οθόνη ρύθμισης του Τηλεχειριστηρίου S Pen.

2

Πατήστε Κρατ. Πατ. Το Κουμπί Πένας Για.

3 Επιλέξτε την εφαρμογή ή τη λειτουργία που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε (π.χ. Κάμερα, Κομπιουτεράκι, Μετάφραση).
Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα
Προσαρμογή της διαχείρισης μονού πατήματος ή διπλού πατήματος
1

Ανοίξτε την οθόνη ρύθμισης του Τηλεχειριστηρίου S Pen.

2 Στην ενότητα Εφαρμογές και Λειτουργίες, σαρώστε με το δάχτυλό σας τις εφαρμογές που επιθυμείτε να προσαρμόσετε.
3 Πατήστε Μονό πάτημα για να επιλέξετε τι θέλετε να συμβαίνει όταν πατάτε μια φορά το κουμπί.
Μονό πάτημα για επιλογή της εφαρμογής
4 Πατήστε Διπλό πάτημα για να επιλέξετε τι θέλετε να συμβαίνει όταν πατάτε δύο φορές το κουμπί.
Διπλό πάτημα για επιλογή της εφαρμογής

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας