Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα όριο στη χρήση δεδομένων 3G ή 4G ?

Βήμα 1. Εφαρμογές-Ρυθμίσεις-Συνδέσεις-Χρήση Δεδομένων-Ορισμ.ορίου χρήσης

1)Στην αρχική οθόνη επιλέξτε Εφαρμογές.

 

Εφαρμογές

Ρυθμίσεις  

Συνδέσεις 

Χρήση δεδομένων 

 

όριο 

όρια 

 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας