Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα όριο στη χρήση δεδομένων 3G ή 4G ?

Εφαρμογές-Ρυθμίσεις-Συνδέσεις-Χρήση Δεδομένων-Ορισμ.ορίου χρήσης

1

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε Εφαρμογές.

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε Εφαρμογές
2

Στην οθόνη εφαρμογών επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Στο μενού ρυθμίσεων επιλέξτε Συνδέσεις
3 Στο μενού ρυθμίσεων επιλέξτε Συνδέσεις.
Στο μενού ρυθμίσεων επιλέξτε Συνδέσεις
4 Στη συνέχεια επιλέξτε Χρήση δεδομένων.
Στη συνέχεια επιλέξτε Χρήση δεδομένων
5 Στο μενού χρήσης δεδομένων ενεργοποιήστε τον Ορισμό ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
Στο μενού χρήσης δεδομένων ενεργοποιήστε τον Ορισμό ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
6 Μετακινήστε τα όρια προειδοποίησης και το άνω όριο χρήσης δεδομένων για τον κύκλο που έχετε ορίσει.
Μετακινήστε τα όρια προειδοποίησης και το άνω όριο χρήσης δεδομένων για τον κύκλο που έχετε ορίσει.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας