Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την συσκευή μου σαν Hotspot;

Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής σας. 

Για να κάνετε την συσκευή σας Hotspot ώστε να συνδεθούν άλλες συσκευές στο ίντερνετ χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της συσκευής σας, αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα Δεδομένα Κινητής Συσκευής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε "Εφαρμογες".
Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Εφαρμογες
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
Επιλέξτε Ρυθμίσεις
3 Επιλέξτε "Χρήση Δεδομένων" και στη συνέχεια επιλέξτε ενεργοποίηση της επιλογής "Δεδομένα κινητής συσκευής".
Επιλέξτε Χρήση Δεδομένων
επιλογής Δεδομένα κινητής συσκευής

Στη συνέχεια, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα ώστε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Mobile Hotspot στην συσκευή σας.

1 Πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής και από τις "Ρυθμίσεις" επιλέξτε "Mobile hotspot και tethering" και στη συνέχεια "Φορητό σημείο πρόσβασης".
στη συνέχεια Φορητό σημείο πρόσβασης
στη συνέχεια Φορητό σημείο πρόσβασης
2 Ενεργοποιήστε την επιλογή και τέλος ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω για τη σύνδεση άλλων συσκευών στο "Mobile Hotspot" της συσκευής σας.
Ενεργοποιήστε την επιλογή
Ενεργοποιήστε την επιλογή και τέλος ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται
3 Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το "Mobile Hotspot και Tethering μέσω Bluetooth" ώστε να πραγματοποιήτε κοινή χρήση της σύνδεσης Internet της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Mobile Hotspot και Tethering μέσω Bluetooth

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας