Πώς ενεργοποιώ την λειτουργία Μην Ενοχλείτε στο Android 7;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία "Μην ενοχλείτε" για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η σίγαση για όλες τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τα πολυμέσα, εκτός από τις εξαιρέσεις που έχετε επιλέξει. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία "Μην ενοχλείτε" ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε "Εφαρμογές".
Εφαρμογές
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
Ρυθμίσεις
3 Επιλέξτε "Ήχοι και δόνηση".
Ήχοι και δόνηση
4 Επιλέξτε "Μην ενοχλείτε".
Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία "Μην ενοχλείτε" ή να ρυθμίσετε την συσκευή σας ώστε να ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματα βάσει προγράμματος. Επίσης, μπορείτε να εξαιρέσετε κάποιες λειτουργίες όπως μηνύματα ή κλήσεις από συγκεκριμένες επαφές, υπενθυμίσεις ή ειδοποιήσεις από συγκεκριμένες εφαρμογές.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Μην ενοχλείτε

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας