Τι είναι ο Ασφαλής φάκελος και πως μπορώ να τον ενεργοποιήσω στο S8|S8+;

Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει τα περιεχόμενα προσωπικών δεδομένων και τις εφαρμογές όπως φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη. 


Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο, εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή τοποθεσία. 

Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου. 

1 Ξεκινήστε την εφαρμογή "Ασφαλής φάκελος" επιλέγοντας από τον πινάκα έλεγχου το εικονίδιο "Ασφαλής φάκελος".
Ξεκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος επιλέγοντας από τον πινάκα έλεγχου το εικονίδιο Ασφαλής φάκελος

Εναλλακτικά εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια > Ασφαλής φάκελος.

2 Πατήστε "Εναρξη".
Πατήστε εναρξη
3 Πατήστε "Συνδεση" και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
Πατήστε συνδεση και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung

Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης. 

Για να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα του εικονιδίου για τον Ασφαλή Φάκελο, πατήστε Ασφαλής φάκελος > Προσαρμογή εικονιδίου. 


Όταν ανοίγετε την εφαρμογή "Ασφαλής φάκελος", πρέπει να ξεκλειδώνετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος. 


Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς που εμφανίζεται όταν καταχωρηθεί εσφαλμένος κωδικός ξεκλειδώματος και καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας