Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας σε μία συκευή Windows ή Mac

Παρακολουθήστε τα βίντεό μας για να μάθετε πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας σε μια συσκευή Windows ή Mac.

Σημείωση: Σε αυτά τα βίντεο χρησιμοποιήθηκαν Galaxy Buds+

Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας στα Windows Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας στα Windows
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας στα Windows

Ξεκινήστε αποσυνδέοντας τα Galaxy Buds σας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή

Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και σε άλλες κοντινές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές κατά τη διαδικασία σύζευξης

Ανοίξτε το μενού των Windows

Επιλέξτε Ρυθμίσεις

Επιλέξτε Συσκευές

Ενεργοποιήστε το Bluetooth

Κάντε κλικ στην Προσθήκη Bluetooth ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής

Επιλέξτε Bluetooth

Ανοίξτε τη θήκη των Galaxy Buds για να ενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση

Η ένδειξη της μπαταρίας πρέπει να ανάψει

Εάν δεν ανάψει, συνδέστε τη θήκη στον φορτιστή για περισσότερα από 10 λεπτά

Επιλέξτε τα Buds σας

Περιμένετε έως ότου να ολοκληρωθεί η σύνδεση

Όταν συνδεθούν, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και σε άλλες κοντινές συσκευές 

SAMSUNG

Σημείωση: Συμβατό με υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows 10 έκδοση 1803 ή μεταγενέστερη

 Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας στο iMac ή το MacBook  Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας στο iMac ή το MacBook
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: Πώς να συνδέσετε τα Galaxy Buds σας στο iMac ή το MacBook

Ξεκινήστε αποσυνδέοντας τα Galaxy Buds σας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή

Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και σε άλλες κοντινές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές κατά τη διαδικασία σύζευξης

Μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος

Επιλέξτε Bluetooth

Ανοίξτε τη θήκη των Galaxy Buds για να ενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση

Η ένδειξη της μπαταρίας πρέπει να ανάψει

Εάν δεν ανάψει, συνδέστε τη θήκη στον φορτιστή για περισσότερα από 10 λεπτά

Επιλέξτε τα Buds σας

Όταν συνδεθούν, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και σε άλλες κοντινές συσκευές

SAMSUNG

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να εντοπίσει τα Galaxy Buds σας.

  • Κλείστε τη θήκη φόρτισης και ανοίξτε την ξανά για ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης μέσω Bluetooth.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα Buds σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός εύρους σύνδεσης (10μ). Η απόσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον που χρησιμοποιούνται οι συσκευές. 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας