Εσφαλμένες αντιλήψεις για τις μπαταρίες Λιθίου

1 Στο παρελθόν οι μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων, έπρεπε να αφήνονται να αποφορτίζονται πλήρως πριν επαναφορτιστούν, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητά τους.

Παρόλα αυτά, οι μπαταρίες Λιθίου νέου τύπου που χρησιμοποιούνται πλέον στα smartphones της Samsung, μπορούν να επαναφορτιστούν χωρίς να χρειάζεται η πλήρης αποφόρτισή τους. Έτσι η ισχύς της μπαταρίας δεν επηρεάζεται από το πόσο συχνά φορτίζεται και δεν χρειάζεται να περιμένετε να αδειάσει τελείως για να τη φορτίσετε ξανά.

ισχύς της μπαταρίας δεν επηρεάζεται από το πόσο συχνά φορτίζεται
2 Δεν πρέπει να τοποθετείτε τις μπαταρίες στο ψυγείο. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα και αλλοιώσεις στο εξωτερικό της μπαταρίας από τη διαδικασία ψύξης και απόψυξης.
Δεν πρέπει να τοποθετείτε τις μπαταρίες στο ψυγείο
3 Ο τρόπος σύνδεσης της συσκευής σας στην πρίζα φόρτισης (απευθείας ή μέσω ενδιάμεσου εξαρτήματος) δεν επηρεάζει τη συνολική απόδοση.

Παρόλα αυτά ο χρόνος που χρειάζεται για τη φόρτιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σύνδεση.

χρόνος που χρειάζεται για τη φόρτιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σύνδεση
4 Η πρώτη φόρτιση δεν χρειάζεται να είναι πολλές ώρες όπως συνέβαινε παλιά. Είναι αρκετό οι καινούργιες μπαταρίες λιθίου να φορτίζονται πλήρως κατά την πρώτη τους χρήση. Ανάλογα με το μοντέλο κινητού, τη χωρητικότητα μπαταρίας, και το φορτιστή που χρησιμοποιείται, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει από μία ώρα μέχρι έξι ώρες περίπου.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας