Τι να κάνετε όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του τηλεφώνου σας

Μπορεί το Galaxy τηλέφωνό σας να θερμανθεί ενώ το χρησιμοποιείτε, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοσή του. Εάν, ωστόσο, αρχίσετε να νιώθετε άβολα λόγω της πιθανής υπερθέρμανσης της συσκευής, θα πρέπει να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε και να την αφήσετε να κρυώσει. Ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό ο οποίος σας βοηθά να διατηρήσετε τη φυσιολογική θερμοκρασία του τηλεφώνου σας.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται η αύξηση της θερμοκρασίας του τηλεφώνου σας

Εάν το Galaxy τηλέφωνό σας θερμαίνεται ενώ το χρησιμοποιείτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί η θερμοκρασία της συσκευής σας να αυξηθεί προσωρινά λόγω της αυξημένης κατανάλωσης μπαταρίας, όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς ή τις οποίες χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  Επιπλέον, μπορεί το τηλέφωνό σας να σας δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο ζεστό όταν το αγγίζετε κατά την ασύρματη φόρτιση ή την ταχεία φόρτιση. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα περιπτώσεων κατά τις οποίες μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση της συσκευής σας. Τα εν λόγω παραδείγματα μπορεί να μην ισχύουν για το μοντέλο σας, ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.

 • Κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης μετά την αγορά ή κατά την ανάκτηση δεδομένων.
 • Όταν κατεβάζετε μεγάλα αρχεία.
 • Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν μεγαλύτερη ισχύ ή όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Κατά τη διάρκεια πολυεργασίας ή όταν «τρέχουν» πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο.
 • Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλο όγκο δεδομένων για συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους λογαριασμούς.
 • Όταν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε μέρος όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του mobile hotspot (φορητό ασύρματο σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο) και του tethering (διαμοιρασμός σύνδεσης στο διαδίκτυο).
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με ασθενές ή καθόλου σήμα.
 • Όταν φορτίζετε την μπαταρία με τη βοήθεια ενός καλωδίου USB που έχει υποστεί ζημιά.
 • Όταν η πολυχρηστική υποδοχή της συσκευής έχει υποστεί ζημιά ή είναι εκτεθειμένη σε ξένα υλικά, όπως υγρό, σκόνη, μεταλλική σκόνη ή ράβδος γραφίτη.
 • Όταν κάνετε περιαγωγή.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα και τα συμπτώματα ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη συσκευή και το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Μερικές λύσεις δεν ισχύουν για ορισμένες συσκευές.

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της συσκευής κάντε τα παρακάτω

Εάν νιώθετε ότι το τηλέφωνό σας αρχίζει να ζεσταίνεται, συμβουλευτείτε τις παρακάτω μεθόδους για να κρυώσει.

 • Φροντίστε η συσκευή σας να έχει την τελευταία έκδοση λογισμικού.
 • Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί εάν υπάρξει σύγκρουση των εφαρμογών που βρίσκονται σε λειτουργία Εκτελέστε επανεκκίνηση της συσκευής.
 • Απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
 • Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή εκείνες που «τρέχουν» στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Διαγράψτεε αρχεία που δεν χρειάζεστε ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.
 • Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
 • Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής ή όταν τη νιώθετε ζεστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε για λίγο.
 • Ο μεγαλύτερος βαθμός ανανέωσης συνεπάγεται ομαλότερες κινούμενες ταινίες και κύλιση, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος. Ορίζετε τον ρυθμό ανανέωσης σε Κανονική λειτουργία.
 • Όταν φορτίζετε την μπαταρία, φροντίζετε να αποσυνδέετε τον φορτιστή από τη συσκευή και να κλείνετε τυχόν εφαρμογές που «τρέχουν». Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή και στη συνέχεια ξεκινήστε και πάλι να φορτίζετε τη συσκευή.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο φορτιστή, μη τοποθετείτε ξένα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες ή κάρτες με μαγνητική ταινία ανάμεσα στη συσκευή και τον ασύρματο φορτιστή. 

Εάν αρχίσετε να νιώθετε άβολα λόγω της πιθανής υπερθέρμανσης της συσκευής, θα πρέπει να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της συσκευής, μπορεί να υπάρξει περιορισμός των δυνατοτήτων και της απόδοσης ή να σβήσει η συσκευή για να κρυώσει. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα μοντέλα που την υποστηρίζουν.

 • Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής ή σε περίπτωση που η συσκευή αγγίξει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα για αποτροπή τυχόν αστοχίας της συσκευής, ερεθισμό και βλάβη του δέρματος και διαρροή της μπαταρίας. Θα υπάρξει περιορισμός της φωτεινότητας της οθόνης και της ταχύτητας απόδοσης, ενώ θα διακοπεί κι η φόρτιση της μπαταρίας, προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία της συσκευής. Μέχρι να κρυώσει η συσκευή, θα κλείσουν όλες οι εφαρμογές που «τρέχουν» και θα περιοριστούν όλες οι κλήσεις κι οι άλλες δυνατότητες, εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Προφύλαξη για υπερθέρμανση.
 • Εάν εμφανιστεί και δεύτερο μήνυμα λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της συσκευής, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή έως ότου να πέσει η θερμοκρασία της κάτω από το καθορισμένο επίπεδο. Εάν εμφανιστεί και δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα στα πλαίσια μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, δεν θα υπάρξει διακοπή της κλήσης λόγω εξαναγκασμένης απενεργοποίησης.

Σημείωση:

 • Το προειδοποιητικό μήνυμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Μπορεί να υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας του αναδιπλούμενο τηλεφώνου σας λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγετε ενδεχόμενη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, πρόκληση βλάβης στη συσκευή ή πρόκληση πυρκαγιάς.

 • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής σας στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Προφύλαξη σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας.
 • Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε της συσκευή σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε πολύ ζεστά σημεία, όπως για παράδειγμα μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη που μπορεί να υπερθερμανθούν, όπως είναι το ηλεκτρικό θερμαινόμενο πατάκι.
Προφύλαξη σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας 2.
 • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμάστρες, φούρνους μικροκυμάτων, εξοπλισμό μαγειρικής που καίει ή περιέκτες υψηλής πίεσης.
 • Μη χρησιμοποιείτε καλώδια, η επένδυση των οποίων έχει ξεφτίσει ή υποστεί βλάβη και μη χρησιμοποιείτε φορτιστές ή μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη ή δεν λειτουργούν σωστά.
Προφύλαξη σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας 3.

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το κινητό σας τηλέφωνο Samsung, tablet ή wearables, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή μιας αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας