Πώς να απενεργοποιήσω την ασφαλή λειτουργία;

Η ασφαλής λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να «τρέχετε» τη συσκευή Android σας μέσω της βασικής διεπαφής, με απλοποιημένα μενού και χωρίς την πλειοψηφία των εφαρμογών τρίτων. Μπορείτε να το εκλάβετε ως ένα διαγνωστικό εργαλείο που βοηθά στον προσδιορισμό και την επιδιόρθωση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συσκευή σας.

Υπάρχουν δύο τρόποι επανεκκίνησης της συσκευής σας σε ασφαλή λειτουργία. Μπορείτε είτε να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας ή να την ενεργοποιήσετε σε ασφαλή λειτουργία.

Επανεκκίνηση συσκευής σε ασφαλή λειτουργία:

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power (Ενεργοποίηση) έως ότου να εμφανιστεί η οθόνη «απενεργοποίησης».

Να σημειωθεί ότι: Εάν η συσκευή σας δεν έχει ξεχωριστό κουμπί Power (Ενεργοποίηση), χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων που χρησιμοποιείτε συνήθως για την απενεργοποίηση της συσκευής σας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τον συνδυασμό πλήκτρων του Galaxy Note10.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης ή τον συνδυασμό κουμπιών της συσκευής σας
2 Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Απενεργοποίηση έως ότου να εμφανιστεί η επιλογή Ασφαλής λειτουργία.
Πατήστε παρατεταμένα την απενεργοποίηση
3 Πατήστε την επιλογή «Ασφαλής λειτουργία».
Tap the Safe mode icon
4 Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη σε Ασφαλή λειτουργία
Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας σε Ασφαλή λειτουργία

Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας σε Ασφαλή λειτουργία:

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
3 Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Μείωση έντασης.
4 4. Θα γίνει ενεργοποίηση της συσκευής σε Ασφαλή λειτουργία. Η ένδειξη «Ασφαλής λειτουργία» θα εμφανιστεί κάτω αριστερά στην οθόνη.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κανονικά για να διαπιστώσετε εάν το ζήτημα που αντιμετωπίζατε έχει επιλυθεί, ενώ το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία. Εάν το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί, υπάρχει πιθανότητα το πρόβλημα αυτό να προκαλείται από κάποια εφαρμογή. Αφαιρέστε μία προς μία τις εφαρμογές που κατεβάσατε πρόσφατα έως ότου να διορθωθεί το πρόβλημα.

Εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται ενώ η συσκευή σας «τρέχει» σε Ασφαλή λειτουργία, τότε μάλλον δεν σχετίζεται με κάποια εφαρμογή.

Για έξοδο από την Ασφαλή λειτουργία, πατήστε πάλι παρατεταμένα το κουμπί Power (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια πατήστε «Επανεκκίνηση».

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας