Πώς να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση κλειδώματος SIM

1 Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας, πατήστε και κρατήστε πατημένη τη γραμμή κατάστασης. Στη συνέχεια σύρετε προς τα κάτω.
2 Πατήστε στο εικονίδιο "Ρυθμίσεις".
3 Πατήστε "Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια".
4 Πατήστε "Άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας".
5 Πιέστε "Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM".
6 Η λειτουργία κλειδώματος της κάρτας SIM έχει ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε στο πλαίσιο επιλογής.
7 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή σας ενώ η λειτουργία κλειδώματος της κάρτας SIM είναι ενεργοποιημένη, εισάγετε τον κωδικό σας.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η εισαγωγή εσφαλμένου κωδικού για περισσότερες από 3 φορές οδηγεί στο κλείδωμα της κάρτας SIM.

Σημειώστε: Αν κλειδώσει η κάρτα SIM θα χρειαστεί να εισάγετε τον ωδικό PUK της κάρτας.

8 Όταν έχετε εισάγει επιτυχώς τον κωδικό πρόσβασης, η ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM θα απενεργοποιηθεί.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας