Πώς να μεταφέρετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη σε μια κάρτα SD

Η εφαρμογή Τα Αρχεία Μου σας δίνει πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας SD.

Εάν το τηλέφωνο διαθέτει υποδοχή κάρτας SD, μπορείτε να μεταφέρετε σε αυτή αρχεία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χώρο. 

Πώς να μεταφέρετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη σε μια κάρτα SD Πώς να μεταφέρετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη σε μια κάρτα SD

Ανοίξτε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου

 

Πατήστε την επιλογή Εσωτερική μνήμη

 

Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε στην κάρτα SD

 

Πατήστε παρατεταμένα πάνω τους για να τα επιλέξετε

 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλές εικόνες ταυτόχρονα

 

Πατήστε Move (Μετακίνηση)

 

Στη συνέχεια κάντε εναλλαγή στην κάρτα SD

 

Ανοίξτε τον φάκελο στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία

 

Πατήστε Move here (Μετακίνηση εδώ)

 

Τα αρχεία σας έχουν πλέον αποθηκευτεί στην κάρτα SD

 

SAMSUNG

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας