Διόγκωση μπαταρίας του κινητού

Η διόγκωση της μπαταρίας είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο το εσωτερικό υγρό (ηλεκτρολύτης) διογκώνεται μετά τη διάλυσή του σε αέριο μέσω χημικής αντίδρασης, το οποίο οφείλεται στην επαναλαμβανόμενη διαδικασία φόρτωσης και αποφόρτισης. Το εν λόγω φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως κατά το τέλος του κύκλου της ζωής μίας μπαταρίας. Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον της διαδικασίας κατασκευής της μπαταρίας. Το κάλυμμα της μπαταρίας ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά ή να αφαιρείται εύκολα με την παραμικρή επαφή λόγω διόγκωσης της μπαταρίας. Επίσης, υπερθέρμανση της μπαταρίας και δραματική κατανάλωση μπαταρίας ενδέχεται να συντελεστούν ως αποτέλεσμα της διόγκωσης της μπαταρίας. Σε περίπτωση διόγκωσης, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο ώστε να γίνει σχετική διάγνωση του προβλήματος.

Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας