Ποιές ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στη συσκευή μου για να τη βρω σε περίπτωση απώλειας

Εισαγωγή ρυθμίσεων στην συσκευή για την υπηρεσία Samsung Find My Mobile

Ελέγξετε αν οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες να λειτουργήσουν μέσω του απομακρυσμένου ελέγχου.

1 Απομακρυσμένος έλεγχος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου". Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε με τα παρακάτω βήματα.

Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Εύρεση του κινητού μου > Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου

Ασφάλεια
Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου
Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου

Σημείωση: Oι εικόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή και την έκδοση του λογισμικού.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις βοηθούν να αυξήσετε την ακρίβεια του εντοπισμού της συσκευής σας.

Ο εντοπισμός της τοποθεσίας είναι πιο αποτελεσματικός αν πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 

Ρυθμίσεις > Εύρεση του κινητού μου > Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου > Χρήση ασύρματων δικτύων.

Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου
Χρήση ασύρματων δικτύων
Χρήση ασύρματων δικτύων

Σημείωση: Oι εικόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή και την έκδοση του λογισμικού.

Με την παρακάτω ρύθμιση μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήσης της συσκευής σας από άλλο άτομο αν αυτή χαθεί.

Αυτό μπορεί να γίνει αν η επιλογή "Κλείδωμα επανεργοποίησης" είναι ενεργή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε με τα παρακάτω βήματα. 
 

Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Εύρεση του κινητού μου > Κλείδωμα επαναεργοποίησης

Ασφάλεια
Κλείδωμα επαναεργοποίησης
Κλείδωμα επαναεργοποίησης

Σημείωση: Oι εικόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή και την έκδοση του λογισμικού. 

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτή η επιλογή, δεν υποστηρίζεται από την συσκευή σας.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας