Ποια έκδοση του Kies είναι κατάλληλη για τη συσκευή μου;

Η έκδοση του Kies που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού Android της συσκευής σας.
 

Αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό προγενέστερο του Αndroid 4.3, τότε θα αυτή είναι συμβατή με την έκδοση Kies 2.6.
 

Αν το λογισμικό της συσκευής σας είναι Android 4.3 ή μεταγενέστερο τότε η συσκευή σας είναι συμβατή με το Kies 3.

Για περισσότερες πληροφoρίες σχετικά με τις εκδόσεις Kies μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα .

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας