Γιατί άλλαξε η ένδειξη μπαταρίας των Galaxy Buds+ μου?

Σε παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής Galaxy Wearable, η υπολοιπόμενη μπαταρία, εμφανιζόταν ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ακουστικά σας. Στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής Galaxy Wearable, η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται συνήθως ως συνδυαστικό ποσοστό. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται ξεχωριστά.

Πριν από την ενημέρωση

Μετά την ενημέρωση

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας