Πώς μπορώ να κάνω παύση ή γρήγορη αναπαραγωγή σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση και γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Timeshift.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το κουμπί dots και, στη συνέχεια, επιλέξτε Timeshift ή πατήστε το κουμπί play.

Συνιστάται ένας σκληρός δίσκος USB 2.0 με ταχύτητα 5.400 rpm ή υψηλότερη. Απαιτείται ταχύτητα ανάγνωσης 34 Mbps και εγγραφής 52 Mbps. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται σκληροί δίσκοι USB τύπου RAID.

Δεν υποστηρίζονται μονάδες μνήμης USB ή μονάδες flash.
Η συνολική χωρητικότητα εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο και το επίπεδο της ποιότητας εγγραφής. Αν ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι λιγότερος από 500 MB ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι λειτουργίες Προγραμματισμός εγγραφής και Timeshift, θα διακοπεί μόνο η εγγραφή.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο για τη λειτουργία Timeshift είναι 90 λεπτά.

Η λειτουργία Timeshift δεν είναι διαθέσιμη για κλειδωμένα κανάλια.

Για τη λειτουργία Timeshift, απαιτείται να είναι διαθέσιμος ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 GB στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Σημείωση: Η υπηρεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε κάποια μοντέλα τηλεόρασης.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας