Πώς μπορώ να εγγράψω προγράμματα από την τηλεόρασή μου;

Εγγράψτε τρέχοντα ή προσεχή προγράμματα χρησιμοποιώντας μια συσκευή USB αντί για συσκευή εγγραφής βίντεο.
Μπορείτε είτε να κάνετε Άμεση εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε, είτε να προγραμματίσετε μία εγγραφή.
Για "Άμεση εγγραφή" επιλέξτε ένα ζωντανό πρόγραμμα από την οθόνη "Οδηγός", πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εγγραφή" από το αναδυόμενο μενού για να ξεκινήσετε αμέσως την εγγραφή.

Για να προγραμματίσετε μία εγγραφή ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
Home > Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγράμματος ή Εγγραφές > Προγράμματα > Προσθήκη εγγραφής.

Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή, ορίστε τις τιμές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Ημερομηνία, Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης για το εκπεμπόμενο πρόγραμμα που θα εγγραφεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Αποθήκευση". Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Προγραμματισμός εγγραφής", πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι.
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξτε ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση, πατήστε το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προγραμματισμός εγγραφής" για ρυθμίσετε τον προγραμματισμό εγγραφής για το πρόγραμμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε συνολικά έως και 30 καταχωρίσεις των λειτουργιών "Προγραμματισμός προβολής" και "Προγραμματισμός εγγραφής".

Οι εγγραφές διαθέτουν προστασία DRM και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε υπολογιστή ή σε διαφορετική τηλεόραση.

Συνιστάται ένας σκληρός δίσκος USB 2.0 με ταχύτητα 5.400 rpm ή υψηλότερη. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται σκληροί δίσκοι USB τύπου RAID.

Δεν υποστηρίζονται μονάδες μνήμης USB (USB flash drive).

Η συνολική χωρητικότητα εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο και το επίπεδο της ποιότητας εγγραφής.
Για τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, απαιτείται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 ΜB στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Σημείωση: Η υπηρεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε κάποια μοντέλα τηλεόρασης.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας