Πώς να κάνετε εξαναγκασμένη επανεκκίνηση (cold boot) της TV σας

Εικόνα TV με χρονοδιακόπτη 30 δευτερολέπτων δίπλα της

Η εξαναγκασμένη επανεκκίνηση (cold boot) είναι λίγο διαφορετική από την απλή απενεργοποίηση κι εκ νέου ενεργοποίηση της TV σας. Στην πραγματικότητα, όταν απενεργοποιείτε την TV, το μόνο που κάνετε είναι να τη θέτετε σε κατάσταση αναμονής. Η εξαναγκασμένη επανεκκίνηση (cold boot), ωστόσο, είναι σαν την επανεκκίνηση του υπολογιστή και σας δίνει τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε όλα εκείνα τα μικρά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρακολουθείστε το βίντεο ή ακολουθήστε τα βήματα για να μάθετε πώς να πραγματοποιείτε εξαναγκασμένη επανεκκίνηση (cold boot) στην TV σας.

1 Θέστε σε λειτουργία την TV.
2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την TV και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power στο τηλεχειριστήριο έως ότου να κλείσει και να ανοίξει και πάλι η TV (θα εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung). Κάτι τέτοιο διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Τηλεχειριστήριο Samsung TV με επισήμανση του κουμπιού Power
1 Θέστε εκτός λειτουργίας την TV.
2 Αποσυνδέστε την TV από την ηλεκτρική πρίζα για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Να σημειωθεί ότι: Εάν στην ηλεκτρική πρίζα από την οποία αποσυνδέσατε την TV υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες στην TV συσκευές, περιμένετε μέχρι να εξαλειφθεί τυχόν εναπομείναν ηλεκτρικό φορτίο.

3 Συνδέστε και πάλι την TV και θέστε την σε λειτουργία.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας