Πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα στην τηλεόρασή σας

Μάθετε πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα στην τηλεόρασή σας.  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε κάτι τέτοιο: χρησιμοποιώντας μια ενσύρματη σύνδεση μέσω HDMI ή οπτικού καλωδίου ή μέσω ασύρματης σύνδεσης χρησιμοποιώντας Bluetooth ή Wi-Fi.

Να σημειωθεί ότι: Γι' αυτά τα βίντεο χρησιμοποιήθηκε μια 2022 Neo QLED TV και μια Q900T Ηχομπάρα.

μέσω HDMI μέσω HDMI

Μεταγραφή: - Πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα στην τηλεόρασή σας

Το καλώδιο HDMI θα σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ήχου

 • Συνδέστε το καλώδιο στην έξοδο HDMI (ARC) της τηλεόρασης
 • Συνδέστε το καλώδιο στην είσοδο HDMI (ARC) της Ηχομπάρας
 • Θέστε σε λειτουργία την Ηχομπάρα και την τηλεόραση
 • Ρυθμίστε την Ηχομπάρα στο HDMI πατώντας το κουμπί Πηγή (Source)

 

Στην τηλεόραση μεταβείτε στο

 • Μενού
 • Ρυθμίσεις
 • Όλες οι Ρυθμίσεις
 • Ήχος
 • Έξοδος Ήχου

 

Για τη σύνδεση HDMI έχετε δύο επιλογές

 • TV + Ηχομπάρα για αναπαραγωγή ήχου και στις δύο συσκευές
 • Ηχομπάρα (HDMI) για αναπαραγωγή ήχου μόνο στην Ηχομπάρα

 

Μόλις συνδεθεί η Ηχομπάρα μπορείτε να αλλάξετε την Έξοδο Ήχου

μέσω της επιλογής Γρήγορες Ρυθμίσεις.

μέσω οπτικού καλωδίου μέσω οπτικού καλωδίου

Μεταγραφή :Πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα στην τηλεόρασή σας

Το οπτικό καλώδιο προσφέρει αξιοπιστία και συνοχή ως προς τον ήχο

 

 • Συνδέστε το καλώδιο στην οπτική έξοδο της τηλεόρασης
 • Συνδέστε το καλώδιο στην οπτική είσοδο της Ηχομπάρας
 • Θέστε σε λειτουργία την Ηχομπάρα και την τηλεόραση 
 • Ρυθμίστε την Ηχομπάρα στο D.IN πατώντας το κουμπί Πηγή (Source)

 

Στην τηλεόραση μεταβείτε στο

 

 • Μενού
 • Ρυθμίσεις
 • Όλες οι Ρυθμίσεις
 • Ήχος
 • Έξοδος Ήχου
 • Επιλέξτε Δέκτης (Οπτικός)

 

Μόλις συνδεθεί η Ηχομπάρα μπορείτε να αλλάξετε την Έξοδο Ήχου

μέσω της επιλογής Γρήγορες Ρυθμίσεις.

μέσω Bluetooth μέσω Bluetooth

Μεταγραφή: Πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα στην τηλεόρασή σας

Το Bluetooth είναι μια ασύρματη σύνδεση που σας προσφέρει υψηλής ποιότητας ήχο

 • Ρυθμίστε την Ηχομπάρα στο BT πατώντας το κουμπί Πηγή (Source)
 • Μόλις υπάρξει σύνδεση θα εμφανιστεί η ένδειξη BT ΕΤΟΙΜΟ
 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MIC έως ότου να εμφανιστεί η ένδειξη ΖΕΥΞΗ BT
 • Όταν βρεθεί σε κατάσταση ζεύξης, θα ανάψει η μπροστινή ενδεικτική λυχνία

 

Στην τηλεόραση μεταβείτε στο

 • Μενού
 • Ρυθμίσεις
 • Όλες οι Ρυθμίσεις
 • Ήχος
 • Έξοδος Ήχου
 • Λίστα Ηχείων Bluetooth
 • Επιλέξτε την Ηχομπάρα σας από τη λίστα των συσκευών Bluetooth
 • Στη συνέχεια επιλέξτε Ζεύξη και σύνδεση

 

Μόλις συνδεθεί η Ηχομπάρα μπορείτε να αλλάξετε την Έξοδο Ήχου

μέσω της επιλογής Γρήγορες Ρυθμίσεις.

μέσω Wi-Fi μέσω Wi-Fi

Μεταγραφή: Πώς να συνδέετε μια Ηχομπάρα στην τηλεόρασή σας

Το Wi-Fi διαθέτει μεγαλύτερο εύρος απ' ό,τι το Bluetooth και προσφέρει πολλαπλές συνδέσεις στην τηλεόρασή σας

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartThings στο smartphone σας

 • Ορίστε την Ηχομπάρα στο WIFI πατώντας το κουμπί Πηγή (Source)
 • Συνδέστε το smartphone σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με την τηλεόρασή σας*

*Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Wi-Fi ανάμεσα στην TV και την Ηχομπάρα. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 • Ανοίξτε το SmartThings

 

Εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε Προσθήκη για σύνδεση

Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο αναδυόμενο παράθυρο

 • Προσθήκη
 • Συσκευή
 • AV
 • Επιλέξτε την επωνυμία της Ηχομπάρας
 • Ηχομπάρα
 • Έναρξη
 • Επιλέξτε Τοποθεσία και Δωμάτιο
 • Πατήστε το κουμπί Μείωση έντασης (volume down) στην Ηχομπάρα
 • Δώστε ένα όνομα στη συσκευή σας

 

Στην τηλεόρασή σας μεταβείτε στο

 • Μενού
 • Ρυθμίσεις
 • Όλες οι Ρυθμίσεις
 • Ήχος
 • Έξοδος Ήχου

 

Για τη σύνδεση Wi-Fi έχετε δύο επιλογές

 • TV + Ηχομπάρα για αναπαραγωγή ήχου και στις δύο συσκευές
 • Ηχομπάρα (Wi-Fi) για αναπαραγωγή ήχου μόνο στην Ηχομπάρα

 

Μόλις συνδεθεί η Ηχομπάρα μπορείτε να αλλάξετε την Έξοδο Ήχου

μέσω της επιλογής Γρήγορες Ρυθμίσεις.

 

SAMSUNG

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας