Πώς να συνδέσετε το Playstation 4 και 5 στη Samsung τηλεόρασή σας

Η Samsung TV θα αξιοποιήσει στο έπακρο τα PlayStation 4 και 5. Μπορείτε να έχετε μια πιο συναρπαστική εμπειρία με τις κατάλληλες ρυθμίσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της εικόνας, του χρώματος και του ήχου στην Samsung TV σας και στα νέα σας παιχνίδια. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε και να ρυθμίσετε το PlayStation και τη Samsung TV.

Συνδέστε το PlayStation με τη Samsung TV σας

Μόλις συνδεθεί η κονσόλα παιχνιδιών στην τηλεόραση, η λειτουργία παιχνιδιού και το σήμα εισόδου Plus θα ενεργοποιηθούν με αυτόματη ανίχνευση.

Βήμα 1. Τοποθετήστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI OUT στο πίσω μέρος του PlayStation και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε θύρα HDMI IN της τηλεόρασής σας Samsung. Μπορείτε να ζήσετε την καλύτερη απόδοση παιχνιδιού 4K 120 Hz όταν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI IN 4 με εικονίδιο παιχνιδιού.

Σύνδεση playstation 1.

Σημείωση: Η υποστήριξη για 4K 120 Hz ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Βήμα 2. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος του PlayStation και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα.

Σύνδεση playstation 2.

Βήμα 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το PlayStation. Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας και, στη συνέχεια, και επιλέξτε το PlayStation (Κονσόλα παιχνιδιών) στο μενού Πηγή.

Σύνδεση playstation 3.

Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης μεταξύ της κονσόλας παιχνιδιών και της τηλεόρασης.

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις HDR στο PlayStation σας

Το PlayStation υποστηρίζει βίντεο HDR για ακόμα πιο ενισχυμένη εμπειρία παιχνιδιού και ροής. Για αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Ρυθμίσεις playstation hdr.

Βήμα 1. Στο PlayStation, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

Βήμα 2. Επιλέξτε Ήχος και Οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εξόδου βίντεο.

Βήμα 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις HDR και Deep Color Output σε Αυτόματο.

Βήμα 4. Επιλέξτε Προσαρμογή HDR και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις Input Signal Plus είναι ενεργοποιημένες

Εάν η τηλεόρασή σας δεν ενεργοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις Input Signal Plus όταν είναι συνδεδεμένη στην κονσόλα παιχνιδιών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας.

Input signal ρυθμίσεις 1.

Βήμα 2. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξωτερική Διαχείριση Συσκευών.

Input signal ρυθμίσεις2.

Βήμα 3. Επιλέξτε το Input Signal Plus.

Input signal ρυθμίσεις3.

Βήμα 4. Επιλέξτε τη θύρα HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το PlayStation.

Input signal ρυθμίσεις4.

Σημείωση: Για μοντέλα πριν από το 2018, HDMI UHD Color σημαίνει ρύθμιση Input Signal Plus.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής είναι μόνο ένα δείγμα στα αγγλικά. Διατίθενται επίσης στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας