Οδηγίες αντιμετώπισης προβλήματος σε τηλεόραση Samsung που εξακολουθεί να απενεργοποιείται μόνη της

Εάν η τηλεόρασή σας απενεργοποιείται μόνη της, υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι όπου μια τηλεόραση απενεργοποιείται μόνη της είναι, οι ρυθμίσεις σας και οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

Μέθοδος 1: Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα

Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα για 30 δευτερόλεπτα και, όταν την ξανασυνδέσετε, χρησιμοποιήστε μια πρίζα που γνωρίζετε ότι λειτουργεί κανονικά. Αυτό ονομάζεται "επαναφορά μέσω λογισμικού" και πραγματοποιείται εκ νέου βαθμονόμηση της τηλεόρασης.

Μέθοδος 2: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας

Ρυθμίσεις Eco Solution

Μέσω της δυνατότητας Eco Solution, η τηλεόραση απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ρεύματος, όταν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τον χρήστη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

(Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Eco Solution -> Αυτόματη απενεργοποίηση -> Επιλέξτε Off)

Ρυθμίσεις Eco Solution

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη αναστολής λειτουργίας

Ο χρονοδιακόπτης αναστολής λειτουργίας απενεργοποιεί την τηλεόραση μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

(Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Διαχείριση συστήματος -> Χρόνος -> Χρονοδιακόπτης αναστολής λειτουργίας -> Επιλέξτε Off)

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη αναστολής λειτουργίας

Ενημερώσεις λογισμικού

Διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασής σας ενημερωμένο.

(Ρυθμίσεις -> Υποστήριξη -> Ενημέρωση λογισμικού -> Ενημέρωση τώρα)

Ρυθμίσεις ενημερώσεων λογισμικού

Μέθοδος 3: Ελέγξτε τις συνδεδεμένες συσκευές σας

  • Εάν κάποιος αποκωδικοποιητής (Set Top Box), κονσόλα παιχνιδιών, PC ή άλλες εξωτερικές συσκευές είναι συνδεδεμένες στην τηλεόρασή σας, αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας των εξωτερικών συσκευών και ξανασυνδέστε τα. Η οθόνη της τηλεόρασής σας μπορεί να "μαυρίσει", εάν απενεργοποιηθεί η πηγή στην οποία ήταν συνδεδεμένη η τηλεόρασή σας.
  • Όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες στην τηλεόραση, μεταβείτε στο μενού Πηγή της τηλεόρασης. (Ρυθμίσεις -> Πηγή -> Τηλεόραση)
  • Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI που δεν είναι πιστοποιημένο, η οθόνη μπορεί να "μαυρίσει" ή να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.

Σημείωση: 

  • Τα στιγμιότυπα και τα μενού της συσκευής αποτελούν μόνο παραδείγματα στην Αγγλική γλώσσα - είναι διαθέσιμα και στη γλώσσα της χώρας σας.
  • Εάν δοκιμάσατε όλες τις παραπάνω μεθόδους χωρίς αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung για να ζητήσετε βοήθεια από καταρτισμένους τεχνικούς.
Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας