Οδηγίες αντιμετώπισης προβλήματος σε τηλεόραση Samsung που δεν ανάβει

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Samsung Smart TV σας, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα, το καλώδιο, το τηλεχειριστήριο ή την ίδια την τηλεόραση. Η ένδειξη της κόκκινης λυχνίας αναμονής είναι σημαντική. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η κόκκινη λυχνία αναμονής είναι αναμμένη όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, και σβηστή όταν η τηλεόραση είναι σε χρήση.

Περίπτωση 1. Όταν η λυχνία αναμονής της τηλεόρασης είναι αναμμένη

Εάν η κόκκινη λυχνία αναμονής είναι αναμμένη όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, είναι κάτι φυσιολογικό και δεν αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, εάν η τηλεόραση δεν ανάβει αφού δοκιμάσετε να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στο τηλεχειριστήριο. Αρχικά, αντί να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας που υπάρχει στην τηλεόραση για να την ενεργοποιήσετε.

λυχνία αναμονής τηλεόρασης

  • Εάν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί χωρίς το τηλεχειριστήριο, υπάρχει πρόβλημα στο τηλεχειριστήριο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή επισκευάστε το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού λειτουργίας στην τηλεόραση, διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Περίπτωση 2. Όταν η λυχνία αναμονής της τηλεόρασης είναι σβηστή

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα λειτουργούν κανονικά. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την τηλεόραση και ξανασυνδέστε το μετά από 30 δευτερόλεπτα σε μια πρίζα που γνωρίζετε ότι λειτουργεί κανονικά. Εάν δεν αλλάξει κάτι, δοκιμάστε άλλη πρίζα.

πρίζα τροφοδοσίας τηλεόρασης

  • Εάν ανάψει η κόκκινη λυχνία αναμονής, η τηλεόρασή σας λαμβάνει ρεύμα και είναι πιθανό να ανάψει χωρίς πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην πρίζα, στην οποία είχατε συνδέσει αρχικά την τηλεόραση.

Περίπτωση 3. Όταν η λυχνία αναμονής της τηλεόρασης αναβοσβήνει

Ελέγξτε το πολύμπριζο ασφαλείας, εάν χρησιμοποιείτε τέτοιο. Ενδέχεται να έχει υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου και να μην παρέχει πλέον επαρκή τάση για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το πολύμπριζο ασφαλείας. Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, υπάρχει πρόβλημα είτε με την τροφοδοσία ή με κάποιο εσωτερικό εξάρτημα της τηλεόρασής σας.

Σημείωση: Εάν η τηλεόραση εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung για να ζητήσετε βοήθεια.

Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας