Σε ποιες τηλεοράσεις μπορώ να έχω τη λειτουργία PIP σε 50/50 της οθόνης;

 PIP εικόνα σε εικόνα

Η λειτουργία PIP (εικόνα σε εικόνα) είναι διαθέσιμη στα περισσότερα μοντέλα τις Samsung, όμως αυτή η λειτουργία μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε μία εξωτερική πηγή στην κύρια οθόνη και ένα κανάλι σε μικρότερο πλαίσιο, με δυνατότητα αλλαγής θέσης του πλαισίου και εναλλαγή πηγής ήχου.
 

Η δυνατότητα προβολής δύο καναλιών ταυτόχρονα περιορίζεται στα μοντέλα που διαθέτουν διπλό δέκτη, και από αυτά τα μοντέλα, η δυνατότητα προβολής σε μέγεθος 50/50 περιορίζεται στα μοντέλα που έχουν λειτουργία Multi-Link Screen (σύστημα προβολής πολλαπλών οθονών) και συγκεκριμένα τα μοντέλα H7000 (εκτός 40’’), H8000, HU7500, HU8200, HU8500.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας