Το φωτάκι LED αναβοσβήνει στην τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Σε περίπτωση που η τηλεόρασή σας δεν ενεργοποιείται, αλλά το LED αναβοσβήνει, μπορεί να σημαίνει ότι υπήρχε ένα ηλεκτρικό σοκ στο δίκτυο ρεύματος ή εσωτερική βλάβη εξαρτήματος, οπότε προτείνουμε να γίνει έλεγχος από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της Samsung.
 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να δηλώσετε τη βλάβη. 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας