Χρησιμοποιήστε το smartphone σας ως τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Εάν χάσατε το τηλεχειριστήριό σας, δεν χρειάζεται να στενοχωριέστε καθώς χάρη στο SmartThings μπορείτε να μετατρέψετε το smartphone σας σε τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

Να σημειωθεί ότι: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartThings στο smartphone σας.

Χρησιμοποιήστε το smartphone σας ως τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Χρησιμοποιήστε το smartphone σας ως τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Θέστε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας

Θα πρέπει κι οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο

Ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στο τηλέφωνό σας

Πατήστε την επιλογή Συσκευές

Πατήστε την επιλογή Προσθήκη συσκευής

Επιλέξτε TV

Επιλέξτε την επωνυμία στην τηλεόρασή σας

Πατήστε την επιλογή Τηλεόραση.

Επιλέξτε την τηλεόρασή σας

Μπορεί να χρειαστεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας

Πατήστε την επιλογή Ολοκληρώθηκε

Ορίστε ένα όνομα για τη συσκευή σας

Πατήστε την επιλογή Ολοκληρώθηκε

Το SmartThings θα εμφανίσει ένα τηλεχειριστήριο με όλες τις δυνατότητες ενός συνηθισμένου τηλεχειριστηρίου

Θα μπορείτε πλέον να βρίσκετε όποτε θέλετε την τηλεόρασή σας στο SmartThings

 

SAMSUNG

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας