Strategi

Vår tilnærming til bærekraftighet

Som en global bedriftsborger oppfyller vi vårt sosiale ansvar, leverer innovative produkter og tjenester og skaper økonomiske, sosiale og miljømessige verdier.

 

Hos Samsung tar vår bærekraftige administrasjon sikte på å skape integrerte verdier. Ikke bare skaper vi økonomiske verdier ved å maksimere fortjeneste og verdi for aksjonærene, vi tar også et større ansvar som global borger for å skape sosiale verdier. Når vi leverer innovative produkter og tjenester langs verdikjeden som er basert på kjerneverdiene som vi ved Samsung streber etter, skaper vi verdier innen økonomi, samfunn og miljø. Vi overvåker de økonomiske og ikke-økonomiske innvirkningene vi påfører samfunnet gjennom en slik prosess, slik at vi maksimerer våre positive innvirkninger mens vi minimerer eventuelle negative.

Samsung styringssystem for bærekraftighet

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Teknologisk innovasjon ved Samsung Electronics forklarer vår vekst og fantastiske ytelse. Dette er bevist gjennom årlige salg av mer enn 400 millioner mobilenheter globalt, drevet av vår forbløffende smarttelefonteknologi. Vårt telekommunikasjonsutstyr og -løsninger driver den globale utvidelsen av 4G. Og vår digitale avbildningsteknolog beriker menneskers liv, ikke bare ved å fange spesielle øyeblikk, men også ved å la minner bli delt øyeblikkelig, når som helst, hvor som helst.

Skape økonomisk verdi

Vår innsats for å levere innovativ teknologi og produkter baner vei for å skape avkastning og sikre nye vekstdrivere. Vi anstrenger oss for å forankre innovasjon i vår virksomhetskultur mens vi skaper synergier gjennom bruk av eksterne ressurser for å drive med åpen innovasjon. Ved å gjøre dette tar vi et steg nærmere det å bygge et økosystem for å utvikle innovative produkter for å tilfredsstille dagens marked som er i hurtig endring.

 

Økonomisk verdiskaping

Som en global bedriftsborger skaper vi hos Samsung sosiale verdier på en måte som er på linje med UN Sustainable Development Goals (SDGs): Særlig utpekte vi mål som er svært relevante for vår forretningsdrift og analyserer vår negative/positive innvirkning ved å nå disse målene. Videre vil vi avsløre og fullt ut utnytte forretningsmuligheter som bidrar til å nå UN SDGs.

 
 
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet utrydde fattigdom Utrydde fattigdom i alle former overalt
 • Representative image of SDG no hunger Utrydde sult, forbedre matsikkerhet og fremme bærekraftig landbruk
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet god helse Sikre sunne liv og fremme velvære for alle i alle aldre
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet god utdanning Sikre god utdanning og fremme livslange læringsmuligheter for alle
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet god utdanning Oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke alle kvinner og jenter
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet rent vann og gode sanitærforhold Sikre tilgjengelighet og bærekraftig administrasjon av vann og sanitærinstallasjoner for alle
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet ren energi for alle Sikre tilgang til bærekraftig energi for alle
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet anstendig arbeid og økonomisk vekst Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet innovasjon og infrastruktur Bygge fleksibel infrastruktur, fremme bærekraftig industrialisering
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet mindre ulikhet Redusere ulikhet innen og blant land
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet bærekraftige byer og samfunn Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, fleksible og bærekraftige
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet ansvarlig forbruk og produksjon Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet stoppe klimaendringene Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og deres innvirkning
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet liv under vann Beskytte og bruke sjø-, vann- og marine ressurser på en bærekraftig måte
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet liv på land Beskytte økosystemet og bevare biologisk mangfold (skoger, ørkener, land, osv.)
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet fred og rettferdighet Etablert og rettferdig rettsvesen for alle
 • Representativt bilde av bærekraftsmålet samarbeid for å nå målene Styrke implementeringsmidlene og revidere det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling
 • Representativt bilde av bærekraftige utviklingsmål
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : I september 2015 vedtok FNs generalforsamling bærekraftsmålene for å oppnå sosial bærekraft verden over. I motsetning til Millenium Development Goals (MDGs) som fokuserte på utviklingslandene setter UN SDGs universelle mål som må innfris av alle land, inkludert i-land, og dermed kreves det full innsats av det sivile samfunnet og virksomheter i privat sektor så vel som myndigheter og eksperter for å nå disse målene.

Verdiskaping gjennom bærekraftig administrasjon

Hos Samsung anstrenger vi oss for å skape sosiale og miljømessige verdier så vel som økonomiske verdier gjennom vår bærekraftige administrasjon for å bidra til et bedre globalt samfunn. Siden slike sosiale og miljømessige verdier er vanskelige å kvantifisere tok vi en 'kvalitet over kvantitet'-tilnærming ved angivelse og administrasjon av våre mål for bærekraftig administrasjon. Siden 2016 har vi imidlertid tatt i bruk ‘True Value’-metoden til KPMG , som kvantifiserer sosiale og miljømessige indikatorer slik at vi kan visualisere verdiene vi skaper.
De positive (+) og negative (-) tallene for de respektive indikatorene representerer de totale sosiale verdiene som vi enten har skapt eller redusert i løpet av det siste året pr 31. desember 2019. Denne tilnærmingen lar oss gå ut over de rene økonomiske verdiene som skapes gjennom forretningsdrift og inkluderer sosio-økonomiske og sosiale verdier som til syvende og sist gir det totale bildet av den virkelige verdien vi skaper i Samsung.

2019 Verdi fra bærekraftig ledelse

Unit (KRW trillion)

 • Earning Financial Value (21.74)
 • Socio-economic : Investor Value (10.22), Supplier (0.86), Local community Development (0.59)
 • Environmental : GHG Emissions (-0.64), Atmospheric Environmental Impact (-0.003), Aquatic Environmental Impact (-0.62), Environmentak Imoact of waste (-0.001)
 • True Earnings : True value (32.15)
 • At Samsung Electronics we care deeply about planet and society. We are convinced that constructive dialogue with civil society plays a critical role when it comes to sustainability, and therefore we strive to continuously engage with our stakeholders. As a global company, we understand that it may sometimes appear difficult to find the right channel to approach us. To make sure that we are accessible for all civil society wishing to communicate with our company, we have therefore created a one-stop communicational channel, open to all: civilsociety@samsung.com.

  What will happen with your message?
  Once you contact Samsung Electronics at civilsociety@samsung.com, we will acknowledge reception of your message. A member of our sustainability team will then ensure follow-up to your message. Whenever possible, we will treat the information shared with us confidentially.