TV Accessibility

TV-tilgjengelighet TV-tilgjengelighet

Visjon

Stemmeguide

Stemmeguiden gjør det mulig for TV-en å lese teksten på skjermen for deg og gi muntlig tilbakemelding om volumet, kanalen du er på samt programinformasjon. Den leser også opp all teksten som vises i den elektroniske programguiden (EPG). Stemmeguiden fungerer for alle menyene på TV-en. Du kan også justere stemme og tonehøyde til slik du vil ha det.

QLED-TV forfra – Stemmeguide QLED-TV forfra – Stemmeguide

Lydbeskrivelse

Lydbeskrivelse (AD) er en tjeneste som tilbys av mange britiske TV-programmer, og består av et ytterligere lydspor som gir en muntlig beskrivelse av scenen, slik at den som hører på får en bedre forståelse av hva som skjer.

QLED TV forfra – Lydbeskrivelse QLED TV forfra – Lydbeskrivelse

Høykontrast

Høykontrastmodus konfigurerer TV-en til å vise menyene på en svart bakgrunn og med hvit eller gul skrift. Dette gir teksten mest mulig kontrast og synlighet, og er ekstremt nyttig hvis du har en eller annen form for synshemming.

QLED TV forfra – Høykontrast QLED TV forfra – Høykontrast

Forstørring

Med forstørringsfunksjonen kan du se viktige elementer på skjermen med en effekt som gir et større, eller inn-zoomet bilde.

QLED TV forfra – Forstørring QLED TV forfra – Forstørring

Lær deg
fjernkontrollen

«Lær deg fjernkontrollen» er en ny funksjon der TV-en går inn i undervisningsmodus for å hjelpe deg å finne frem. I denne modusen forteller TV-en deg hva hver enkelt av knappene du trykker på gjør. Med denne funksjonen kan blinde brukere eller brukere med andre synshemninger raskt lære seg hva alle knappene på fjernkontrollen gjør, uten å måtte «rote seg bort» på TV-en.

QLED TV forfra – Lær deg fjernkontrollen QLED TV forfra – Lær deg fjernkontrollen

Lær-deg-menyen-skjerm

Lær menyene på TV-skjermen. Når denne funksjonen aktiveres, vil TV-en informere deg om strukturen og funksjonene til menyene du velger.

QLED-TV forfra – Lær-deg-menyen-skjerm QLED-TV forfra – Lær-deg-menyen-skjerm

Gråtoner

Du kan endre fargen på TV-skjermen til svart-hvitt for å gjøre de uskarpe kantene som forårsakes av fargene, skarpere.

QLED-TV forfra – Gråtoner QLED-TV forfra – Gråtoner

Fargeinvertering

Du kan invertere fargene på teksten og tekstbakgrunnen for å gjøre det lettere å lese.

QLED-TV forfra – Fargeinvertering QLED-TV forfra – Fargeinvertering

Se fargene

SeeColors-appen gjør det mulig for mennesker med mangelfullt fargesyn å se det komplette spekteret av farger på Samsung QLED TV-skjermen.

QLED TV forfra – Se fargene QLED TV forfra – Se fargene

Hørsel

Multiutgang for lyd

Multiutgangen for lyd gir deg fleksibiliteten til å konfigurere lydutgangen når du har koblet til Bluetooth-hodetelefoner til TV-en. Takket være den uavhengige volumkontrollen kan du velge å la lyden komme ut av flere enheter. Hvis du har et familiemedlem med hørselsvansker som har sine egne hodetelefoner, kan du med denne funksjonen ordne lyden uten at den deaktiveres automatisk fra TV-høyttalerne.

QLED TV forfra – Multiutgang for lyd QLED TV forfra – Multiutgang for lyd

Undertekster

Undertekster er tilgjengelig for nesten alle britiske TV-programmer. Dialogen vises som tekst på TV-skjermen.

QLED TV forfra – Undertekster QLED TV forfra – Undertekster

Tegnspråkzoom

Tegnspråkzoom gjenkjenner og forstørrer automatisk tegnspråkområdet for personer med hørselshemninger. Du kan spesifisere et tegnspråkområde og justere forstørrelsen. Synshemmede seere kan også bruke denne funksjonen til å zoome inn på et bestemt område.

En direkte nyhetssending spilles av på TV-en. Nyhetssendingen blir oversatt av en tegnspråktolk. Tolkevinduet på skjermen forstørres automatisk, slik at den som ser på ser tolken enda tydeligere. En direkte nyhetssending spilles av på TV-en. Nyhetssendingen blir oversatt av en tegnspråktolk. Tolkevinduet på skjermen forstørres automatisk, slik at den som ser på ser tolken enda tydeligere.

Fysiske funksjonshemninger

Innstillinger for gjentaking av fjernkontrollknapp

Trykk og hold inne en knapp på fjernkontrollen for å utføre en kontinuerlig operasjon og senke hastigheten. Dette er nyttig for å kunne bremse den kontinuerlige driften av kanalen/volumet eller for å bremse bevegelsen av elementer i en horisontal eller vertikal liste.

Innstillingsvinduet for gjentaking av fjernkontrollknapp er åpent på et simulert TV-display som spiller et TV-program. Sakte gjentaking av knapp kan slåes på eller av i menyen. De gjentakende intervallene kan justeres i undermenyen. Innstillingsvinduet for gjentaking av fjernkontrollknapp er åpent på et simulert TV-display som spiller et TV-program. Sakte gjentaking av knapp kan slåes på eller av i menyen. De gjentakende intervallene kan justeres i undermenyen.

Generelt

Snarveier for tilgjengelighet

Snarveier for tilgjengelighet er en enkel énberøringsrute til en skjermmeny som lar deg se eller justere statusen til TV-ens tilgjengelighetsfunksjoner. Du kan aktivere de fleste TV-tilgjengelighetsfunksjonene ved å trykke på og holde eller på smart-fjernkontrollen eller fra tilgjengelighetsmenyen inne i systeminnstillingene.

 QLED-TV forfra – Tilgjengelighetssnarveier  QLED-TV forfra – Tilgjengelighetssnarveier