Global Navigation Guide

Slik bruker du Global Navigation Bar på vårt nettsted

Slik finner du undermenyer i vår Global Navigation Bar

TRINN 1

For å finne undermenyer for et element på Global Navigation Bar trykker du på Tab-tasten til du kommer til elementet. Når fokuset er på elementet, trykker du Enter-tasten for å åpne undermenyene og bruker Tab-tasten for å komme til etterfølgende undermeny.

Forstørret bilde av mobilmenyen på Samsung.com GNB Forstørret bilde av mobilmenyen på Samsung.com GNB

TRINN 2

For å gå til neste gruppe på Global Navigation Bar trykker du på Tab-tasten til du går gjennom alle underelementene i den aktuelle gruppen. Neste elementet i fokus vil være etterfølgende gruppe.

Gå for eksempel til neste menygruppe, trykk på Tab-tasten til du går gjennom alle underelementene i den aktuelle gruppen. Når du trykker Tab fra det siste underelementet i gruppen, vil tastaturet fokusere på hovedelementet i den etterfølgende gruppen.

Forstørret bilde av Samsung Pay-menyen på Samsung.com GNB Forstørret bilde av Samsung Pay-menyen på Samsung.com GNB

TRINN 3

Hvis du vil gå tilbake til forrige element på Global Navigation Bar, holder du Shift-tasten nede og trykker på Tab-tasten én gang. Dette vil fokusere tastaturet ditt på forrige element. Du kan trykke på Shift + Tab flere ganger for å bevege deg bakover etter behov. For å gå tilbake til «Galaxy S» når tastaturfokuset er på «Galaxy Note», trykker du Shift + Tab én gang.

Forstørret bilde av Galaxy Note-menyen på Samsung.com GNB Forstørret bilde av Galaxy Note-menyen på Samsung.com GNB

TRINN 4

For å lukke en åpnet undermeny, bruk Tab-tasten for å gå til knappen «Lukk meny» og trykk på Enter-tasten.

Forstørret bilde av knappen «Lukk» på Samsung.com GNB Forstørret bilde av knappen «Lukk» på Samsung.com GNB

Slik finner du undermenyer i vår Global Navigation Bar på mobiltelefonen