Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung", "vi", "oss", "vår") vet hvor viktig personvern er for våre kunder, og vi streber etter å være tydelige på hvordan vi innhenter, bruker, offentliggjør, overfører og lagrer dine personopplysninger.

 

Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæringen") gjelder for Samsungs behandling av personopplysninger om kunder som deltar i den nordiske kampanjen S10/S10+ øko-systemkampanje for å innløse ett par Galaxy Øreplugger (SM-R500NZKANEE) og en Galaxy Watch Active (SM-R170NZKANEE). Vi vil heretter referere til disse som "Kampanjen" og "Produktene".

 

Vær oppmerksom på at personvernerklæringen for vår nettbutikk er gjeldende i tillegg til denne Personvernerklæringen. Vår nettbutikks personvernerklæring beskriver hvordan personopplysninger håndteres for å behandle bestillingen din når den gjøres via vår nettbutikk. Personvernerklæringen for nettbutikken er tilgjengelig her.

 

Vi vil behandle personopplysninger i relasjon til Kampanjen som behandlingsansvarlig i samsvar med denne Personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at den næringsdrivende virksomhet som du kjøpte kampanjeproduktet fra vil være behandlingsansvarlig for hvordan de behandler personopplysninger i forbindelse med kjøpet av kampanjeproduktet. Dette innebærer at denne aktørens personvernerklæring vil være gjeldende med hensyn til hvordan aktøren behandler dine personopplysninger.

1. PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

Hvis du løser inn et tilbud i forbindelse med Kampanjen, vil vi behandle følgende personopplysninger om deg:

 

1) ditt fulle navn;

 

2) e-postadresse;

 

3) fødselsdato (hvis registrert på din Samsungkonto);

 

4) leveringsadresse;

 

5) telefonnummer;

 

6) IMEI-nummeret til enheten du har kjøpt, noe som gir deg muligheten til å delta i kampanjen (IMEI-nummeret er et identifikasjonsnummer for mobiltelefoner og er koblet til enhetens maskinvare);

 

7) kupongkoden vi gir deg; og

 

8) om nødvendig kan vi bruke personopplysninger fra nettbutikken (for eksempel navn og e-postadresse), samt innsamle personopplysninger fra tredjepartskilder for å utøve våre rettigheter i forbindelse med, og administrere retur av, Produktene slik det er angitt i Vilkårene for Kampanjen. Slike tredjeparter og opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til, den næringsdrivende som du kjøpte Samsung Galaxy S10/S10+ av og en bekreftelse på om du har returnert produktet eller ikke (for eksempel ved å sjekke serienummeret til det returnerte produktet).

 

Vennligst se nettbutikkens personvernerklæring for informasjon om vår behandling av personopplysninger som for eksempel navn, e-postadresse, betalingsinformasjon og leveringsadresse.

2. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil behandle personopplysningene for følgende formål:

 

A) Vi vil bruke IMEI-nummeret (pkt. 6 ovenfor) for å gi deg tilgang til Kampanjen. Produktinnløsning vil bli gjort igjennom Samsungs Medlemsapplikasjon (Samsung Members app) og sammen med våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører. Kupongkoden (punkt nr. 7 ovenfor) vil bli behandlet for å holde rede på hvilket IMEInummersom har brukt hvilken kupongkode.

 

B) Vi vil bruke informasjonen i pkt. 1-5 ovenfor, som oppgitt av deg på din Samsungkonto,for å administrere Kampanjen (inkludert potensiell tilbakelevering av Produktene), leveredet innløste produktet til deg og, dersom nødvendig, kommunisere med deg ominnløsningsprosessen eller Kampanjen.

 

C) Informasjonen i pkt. 7 vil bli brukt for å utøve våre rettigheter til å tilbakekalle produkteteller kreve betaling for Produktene i det tilfellet du returnerer Samsung Galaxy S10/S10+.

 

Hvis du velger å registrere deg for markedsføringsinformasjon fra Samsung iregistreringsprosessen blir behandlingen av slike personopplysninger beskrevet i personvernerklæringen som nevnes i forbindelse med registrering av markedsføringsinformasjonen.

 

Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene er: for formål A) oppfyllevår kampanjeavtale med deg (Vilkårene for Kampanjen); og for formål B) og C) at det ernødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser.

 

Våre berettigede interesser er:

 

- å yte tjenester, støtte og assistanse til deg i forbindelse med innløsningsprosessen,dersom det blir nødvendig, for å sikre at kundeopplevelsen av Kampanjen er så god sommulig, og at eventuelle problemer som måtte oppstå kan løses; og

 

- å utøve våre rettigheter i henhold til Vilkårene.

3. DELING AV DIN INFORMASJON

Personopplysningene vil bli delt med vår betrodde partner Veddesta Distributions AB som eransvarlig for logistikken av Produktene. Vi kan også utlevere dine personopplysninger internti vår virksomhet til de relevante avdelingene, som for eksempel avdelingen for kundeservice, den juridiske avdelingen, finansavdelingen og salgsavdelingen. Vi kan også utlevere dine personopplysninger til følgende virksomheter i den utstrekning dette vil være nødvendig for deg å delta i Kampanjen.

 

Samsungbedrifter: Dine personopplysninger kan deles med Samsungbedrifter som inngår i Samsungkonsernet for de formålene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Begrepet "Samsungbedrifter" inkluderer og refererer til bedrifter som er tilknyttet Samsung Electronics co. Ltd. ved felles eierskap eller kontroll. Samsungbedrifter inkluderer selskapermed navn "Samsung Electronics". Samsung SDS Co. Ltd. drifter og opprettholder en rekketjenester på vegne av Samsung Electronics Co. Ltd., deriblant: Samsung Account, SamsungHealth, Samsung Pay, Finn min mobil, Tilpasningstjeneste, Galaxy apps (Kjøper), SamsungPass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, Secure Folder, e-post, SamsungFocus, Samsung Friends og Secure Wi-Fi.

 

Tjenesteleverandører: Vi kan utlevere dine personopplysninger til nøye utvalgte selskapersom tilbyr tjenester for eller på vegne av oss. Dette inkluderer blant annetkundekontaktsentre, annonsering, utføring av kundeundersøkelser, fakturering eller somsender e-post på våre vegne. Disse selskapene er begrenset av kontraktsbestemmelser i sinevne til å bruke dine personopplysninger til andre formål enn å yte tjenester for oss.

 

Andre parter dersom det kreves av lov eller som nødvendig for å beskytte våre tjenester. Det kan være tilfeller der vi deler dine personopplysninger til andre parter:

 

• for å overholde loven eller svare på obligatorisk rettslige henvendelser (for eksempelen ransakingsordre eller annen rettskjennelse);

 

• for å verifisere eller håndheve overholdelse av retningslinjer og avtaler som regulerervåre tjenester; og

 

• for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Samsung, eller noen avvåre respektive tilknyttede selskaper, forretningspartnere eller kunder.

 

Andre parter med ditt samtykke eller ved instruks fra deg: i tillegg til de beskrivelser inntatti denne Personvernerklæringen kan vi dele dine personopplysninger med tredjeparterdersom du samtykker eller ber om slik deling.

4. INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Din deltagelse i Kampanjen vil innebære overføring, lagring og behandling av dinepersonopplysninger utenfor ditt hjemland, herunder Korea, i samsvar med dennePersonvernerklæringen. I tillegg kan din deltagelse i Kampanjen også innebære overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger til andre land. Slike land inkluderer, utenbegrensning, land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), USA, Kina, Singapore, Vietnam, India, Canada, Filippinene og Japan. Vær oppmerksom på atpersonvernlover og andre lover i land utenfor EØS, som dine personopplysninger kanoverføres til, muligens ikke er så omfattende som de i ditt hjemland. Vi vil iverksettehensiktsmessige tiltak i samsvar med gjeldende lov for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruk av EU-Kommisjonens Standard Kontraktsklausulerfor å sikre overføring av data utenfor EU/EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi avgjeldende avtaler, vennligst kontakt oss ved å besøke vår støtteside for personvern.

5. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi innhenter om deg og beoss om å korrigere unøyaktigheter i denne informasjonen. I tillegg har du rett til å protesteremot, eller be om begrensning, av vår behandling av dine personopplysninger. Du har ogsårett til å be om tilgang til, sletting eller portabilitet av dine personopplysninger. I henhold tilgjeldende lover i visse jurisdiksjoner kan vi avslå å behandle forespørsler som er urimeligrepeterende, krever uforholdsmessig teknisk innsats, er ekstremt upraktisk, setter andrespersonvern i fare, eller dersom lokale lover ikke gir behov for slik tilgang. Hvis du ønsker åbe om å få tilgang til dine personopplysninger kan du besøke vår støtteside for personvern.

 

Dersom du ber om sletting av personopplysninger erkjenner du at ikke kan delta fullt ut i Kampanjen, og at gjenværende personopplysninger kan fortsette å lagres i Samsungs arkiveri en viss tidsperiode i samsvar med gjeldende lover. Samsung vil imidlertid ikke bruke denne informasjonen til kommersielle formål. Du forstår at Samsung, til tross for din forespørsel omsletting, forbeholder seg retten til å beholde dine personopplysninger, eller en relevant delav disse, i tråd med avsnittet nedenfor om "lagring av personopplysninger" og gjeldendelover. Samsung kan suspendere, begrense eller avslutte din tilgang til nettstedet for bruddpå Samsungs brukervilkår når det er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Samsung, eller noen av våre respektive tilknyttede selskaper,forretningspartnere, ansatte eller kunder.

6. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene om deg i forbindelse med deltakelse i Kampanjen vil bli slettet senestto (2) år etter at Kampanjen er avsluttet. Kupongkodene vil bli slettet 1. januar 2020. Dette betyr at dine personopplysninger vil bli ødelagt eller slettet fra våre systemer når disse ikkelenger er nødvendig for å oppfylle relevante formål. Vær oppmerksom på at dette ikkeinkluderer personopplysninger som kan oppbevares for formål som beskrevet nedenfor.

 

Vi iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at vi behandler og oppbevarer dinepersonopplysninger basert på følgende logikk:

 

1. minst den varighet som personopplysningene brukes til å oppfylle våre forpliktelseroverfor deg i Kampanjen;

 

2. som kreves i henhold til lov, kontrakt eller med hensyn til våre lovbestemteforpliktelser;

 

3. kun så lenge det er nødvendig for det formål som personopplysningene ble innsamletog behandlet. Dette kan forlenges dersom nødvendig på grunn av avtaler, gjeldendelov, eller for statistiske formål, underlagt egnede beskyttelsestiltak; eller

 

4. så lenge det er nødvendig for oss å utøve våre rettigheter i henhold til Vilkårene.

7. KONTAKT OSS

Hvis du har spesifikke spørsmål kan du kontakte oss ved å sende en e-post til dataprotection.sena@samsung.com, eller kontakte vårt europeiske personvernombud vedfølgende adresse:

 

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (Storbritannia) Limited

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

 

Hvis du ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, kan du gå til vår støtteside forpersonvern.

 

Du kan sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) hvis du menerat vår behandling av dine personopplysninger krenker gjeldende lov. Kontaktinformasjon for Datatilsynet finner du her.