Hvordan kan jeg bruke den automatiske rengjøringsfunksjonen på klimaanlegget mitt?

Den automatiske rengjøringsfunksjonen rengjør og tørker automatisk innsiden av klimaanleggets innendørsenhet. For å holde klimaanlegget i optimal tilstand og for å opprettholde renheten i luften i hjemmet ditt, er det viktig å rengjøre innendørsenheten, filtre og ekstern veksler regelmessig.

Hva er automatisk rengjøringsfunksjon?

Den automatiske rengjøringsfunksjonen forhindrer vekst av skadelige mikroorganismer ved å eliminere fuktigheten i innendørsenheten. Denne funksjonen forhindrer rust på fordamperspolen. Aktiver denne funksjonen for å få renere og sunnere luft. Å bruke automatisk rengjøring helt avhengig av brukerne og hvor ofte de bruker den. Vi anbefaler at du bruker den automatiske rengjøringsfunksjonen regelmessig.

Vist Cl-kode i innendørsenheten

 • Hvis den automatiske rengjøringsfunksjonen er slått på, vises Cl på innendørsenheten.
 • Når driften er av, kjører automatisk rengjøring i ti minutter. (på noen få modeller i 15–30 minutter.) 
 • Innendørsenhetens display viser rengjøringsforløpet (fra 1 til 99 %). 
 • Etter automatisk rengjøring vil klimaanlegget slås av automatisk.
sjekk cl-koden i displayet

Slik aktiverer du funksjonen for automatisk rengjøring

Når du angir funksjonen for automatisk rengjøring, vil den starte umiddelbart etter at klimaanlegget er slått av. Hvis du starter en funksjon mens automatisk rengjøring pågår, tilbakestilles funksjonen for automatisk rengjøring og startes på nytt når denne funksjonen er stoppet eller fullført.

Trinn 1. Trykk og hold Alternativer-knappen i tre sekunder eller mer. 

trykk alternativer-knappen i tre sekunder

Trinn 2. Gå til retningsknappene (høyre eller venstre pil) for å velge rengjøringsfunksjonen på fjernkontrolldisplayet. 

velg rengjøringsfunksjonen for å velge modus

Trinn 3. Trykk på innstillingsknappen for å bekrefte.

trykk på innstillingsknappen for å bekrefte

Merk:

 • Selve utformingen av fjernkontrollen kan avvike fra modellen din.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt. 
 • Metode 1: Trykk og hold Alternativer-knappen i tre sekunder eller mer.
 • Metode 2: Trykk på Alternativer-knappen og gå deretter til retningsknappene (høyre eller venstre pil) for å velge rengjøringsfunksjonen på fjernkontrolldisplayet. Trykk til slutt på innstillingsknappen for å bekrefte.
2 metoder for å deaktivere automatisk rengjøringsmodus med fjernkontroll

Merk:

 • Selve utformingen av fjernkontrollen kan avvike fra modellen din.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt. 

For å avbryte automatisk rengjøring mens den pågår, trykker du på strømknappen på fjernkontrollen to ganger innen 20 sekunder.

avbryt automatisk rengjøring mens den pågår

Merk:

 • Selve utformingen av fjernkontrollen kan avvike fra modellen din.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt. 

Takk for din tilbakemelding