Hvordan kan jeg rengjøre hyllene og skuffene i kjøleskapet mitt?

Det er mange måter å bevare kjøleskapet som nytt på, men en av de viktigste tingene er å rengjøre hyllene og skuffene. Rengjøring av hyllene og skuffene motvirker dårlig lukt og bakterier. Se rengjøringsinstruksjonene og ytterligere tips nedenfor.

Oversikt over hyller og skuffer

Det er mange forskjellige typer hyller og skuffer til bruk i kjøleskapet ditt.
 

 • Kjøleskaphylle
 • Grønnsakshylle
 • Foldbar hylle
 • Dørskuff
Oversikt over hyller og skuffer

Merknad: Det faktiske bildet og de medfølgende kjøleskapkomponentene kan avvike avhengig av modell og land.

Slik tar du ut

Trinn 1. Sørg for å åpne døren helt før du tar ut en hylle.

Trinn 2. For å ta den ut, hold fronten på hyllen, løft den sakte opp og la den gli ut.

Kjøleskaphylle

Merknad: 

 • Ikke løft hyllen helt når du tar ut eller setter tilbake hyllen. Dette kan skade bakveggen på kjøleskapet.
 • Hyllene i herdet glass er tunge. Vær forsiktig når du tar dem ut. 
 • Glassbeholdere kan skade overflaten på glasshyller.
 • Det faktiske designet på seksjonene kan avvike fra modellen. 

Trinn 1. Trekk forsiktig ut grønnsakshyllen på venstre side.

Trinn 2. Ta tak i grønnsakshyllen med én hånd, og trekk den ut med den andre hånden.

grønnsakshylle

Merknad: Det faktiske designet på seksjonene kan avvike fra modellen. 

Kjøleskap med franske dører
 

Trinn 1. Fold opp frontdelen av hyllen.

Trinn 2. Løft den varsomt opp og trekk den ut for å ta den ut.

Kjøleskap med franske dører

Kombiskap
 

Trinn 1. Løft frontdelen av hyllen, og dra den ut

Trinn 2. Løft en side av hyllen, og dra den ut.

 Kombiskaphylle

Merknad: Det faktiske designet på seksjonene kan avvike fra modellen. 

Trinn 1. For å fjerne den, ta tak i dørskuffen med begge hender.

Trinn 2. Løft den varsomt opp og ta den ut.

dørskuff

Merknad: Det faktiske designet på seksjonene kan avvike fra modellen. 

Når du rengjør hyllene, bør du ikke overse plastkantene under hyllen. Disse delene er også avtakbare slik at du kan rengjøre dem. De kan atskilles på følgende måte.
 

Trinn 1. Ta hyllen ut av kjøleskapet, snu den og finn festeklipsen på de bakre venstre og høyre hjørnene.

Trinn 2. Finn klaffene som holder festeklipsene på plass, som også er på de bakre hjørnene.

hyllens plastkant

Trinn 3. Løft de bakre hjørnene forsiktig ett etter ett, og skyv deretter klaffene som holder festeklipsene på plass.

Trinn 4. Etter at begge klipsene er fjernet, atskill glasset fra plastkanten ved å løfte hyllen forsiktig.

Ta av plastkantene

Merknad: 

 • Når du skyver på klaffene, så skyv bare siden av klaffene som er nærmest midten av hyllen.
 • Det faktiske designet på seksjonene kan avvike fra modellen. 

Merknad:

 • For normale modeller, må ikke plasseringen av fryserhyllene endres. 
 • Fryserhyllene har ulike lengder, og hvis du endrer på plasseringen, kan du skade produktet når du lukker døren.
 • Før du fjerner noe tilbehør, så sørg for at det ikke er noe mat i veien. Hvis mulig, så fjern all maten for å redusere risikoen for uhell.

Slik rengjør du

Matsøl bør tørkes bort umiddelbart for å unngå lukt og bakterier.

Det er veldig viktig å velge et egnet rengjøringsmiddel til dette formålet. Vi anbefaler at du bruker et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt vann eller glassrens til å rengjøre hyllene og skuffene. Bruk i tillegg en ren svamp eller en myk klut for å unngå riper.
Det anbefales å tørke over med en mikrofiberklut etter rengjøring.
 

Advarsler

 • Ikke bruk benzen, tynner eller blekemiddel til rengjøring. Disse kan skade overflaten på apparatet og kan forårsake brann.
 • Ikke bruk slipende eller kraftige rensemidler som vindusspray, skuremiddel, brennbare væsker, saltsyre, rensevoks, konsentrerte vaskemidler, blekemidler eller rensemidler som inneholder petroleumsprodukter på de utvendige overflatene (dører og kabinetter), plastdelene, døren og den innvendige fôringen og pakningene. Dette kan ripe opp eller skade materialet.

Merknad: 

 • Ikke spray vann direkte på innsiden eller utsiden av kjøleskapet. Det gir risiko for brann eller elektrisk støt.
 • Ikke bruk en føner til å tørke innsiden av kjøleskapet.
 • Ikke bruk en våt eller fuktig klut når du rengjør støpselet. Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
 • Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
 • Aldri putt fingrene dine eller andre gjenstander i åpningen på dispenseren. Dette kan føre til personskade eller materiell skade.
 • Før rengjøring eller vedlikehold må apparatet kobles fra stikkontakten.
 • Ikke rengjør glasshyller eller deksler med varmt vann når de er kalde. 
 • Glasshyller og deksler kan bli ødelagt når de utsettes for plutselige temperaturendringer eller -påvirkninger som støt eller fall.

Rengjøringssyklus

Vi anbefaler at du rengjør hyllene og skuffene dine minst én gang i året. Etter at du har rengjort dem, så ikke glem å vaske mellom og bak dem også. Andre rengjørings- og kontrollsykluser er som følger.
 

 • Umiddelbart: Etter søl 
 • Daglig: Se etter gamle varer
 • Ukentlig: Ubrukt is
 • Månedlig: Se etter søl, smuler eller rot
   

Slik utskifter du ødelagte hyller og skuffer
Du kan kjøpe ekstra hyller eller skuffer for å erstatte dem når de er ødelagt. Besøk Samsung.com/support, og gå til kategorien Butikk. Der finner du tilgjengelig tilbehør som passer til kjøleskapet ditt og som du kan kjøpe.
 

Serienummeret på kjøleskapet ditt finner du ved å åpne øverste venstre dør foran eller på nederste venstre side.

Takk for din tilbakemelding