Sjekk feilkodene som vises på klimaanleggets innendørsenhet

Når indikatoren på innendørsenheten blinker, så sjekk kodetypen først. I de fleste tilfeller er det ikke en produktfeil. Noen tilfeller krever imidlertid service fra en autorisert reparatør. Se eksemplene og instruksjonene nedenfor. Hvis det vedvarende dukker opp feilkoder, så kontakt nærmeste Samsung servicesenter for profesjonell reparasjon.

Ofte viste feilkoder på innendørsenheten

Feilkoder på innendørsenheten

Merknad: Det faktiske designet på skjermpanelet kan avvike avhengig av hvilken modell du har.

Viste feilkoder

Årsak

Løsning

CF

Påminnelse om filterrens

Indikator for filtertilbakestilling

Rengjør eller skift ut de innvendige filtrene på innendørsenheten

Cl

Indikator for automatisk rengjøring

(Innendørsenhet danner lukt)

Sett i gang den automatiske rengjøringsfunksjonen for å fjerne lukten

dF

Automatisk avrimingsfunksjon

(Under avrimingsfunksjonen ellers

dannes det damp på utendørsenheten)

Dette er ikke en produksjonsfeil

(Når oppvarmingsmodusen er av, vil denne funksjonen være slått av.)

Veiledning til indikatorer

CF-funksjon

Når det innvendige luftfilteret er for støvete, kan ikke klimaanlegget trekke inn nok luft. Dette kan forårsake problemer med temperatur og støy. Vi anbefaler at filteret rengjøres annenhver uke eller når CF-koden vises på skjermen på innendørsenheten. (CF-koden på skjermen er en påminnelse om filterrens.)

Finn din klimaanleggmodell nedenfor, og følg veiledningen til hvordan du rengjør luftfilteret. Dette vil gi deg kjølig og frisk luft. 

 

dF (avrimingsfunksjon)

Når avrimingsfunksjonen er på, vises df-indikatoren på skjermen på innendørsenheten, og det dannes damp på utendørsenheten. Da slutter klimaanlegget å kjøre for å forhindre at det kommer kald luft ut av innendørsenheten.

 

Automatisk avriming

Når utetemperaturen er lav og fuktigheten er høy, kan det dannes frost på den utendørs varmeveksleren, noe som kan svekke oppvarmingseffektiviteten. Når disse betingelsene er oppfylt og oppvarmingsfunksjonen er på, kjører klimaanlegget avrimingsfunksjonen i 5 til 12 minutter for å fjerne rim fra den utendørs varmeveksleren. 

Feilkoder som krever autorisert service

 

Når klimaanlegget viser koden E1 på skjermpanelet og ikke vil slås på, betyr det at romtermistoren (en mekanisme koblet til termostaten som påviser romtemperaturen) er kortsluttet eller defekt.  De fleste slike tilfeller må håndteres av en autorisert reparatør. Kontakt derfor det nærmeste Samsung servicesenter.

Viste feilkoder

Årsak

Løsning

E 1 eller 21

Feil ved romtemperatursensoren

Kontakt et autorisert Samsung servicesenter

E 1 eller 22

Feil ved varmevekslerens temperatursensor

Kontakt et autorisert Samsung servicesenter

E1 eller 54

Feil ved viftemotor eller kondensator

Kontakt et autorisert Samsung servicesenter

E1 eller 63

Feil ved EEPROM

Kontakt et autorisert Samsung servicesenter

E5

-Kortslutning av innendørs varmevekslersensor
-Innendørs varmevekslersensor er åpen

Sjekk varmevekslersensorens avvik på innendørsenheten

(Sensoren må kanskje utskiftes)

E6

-Kortslutning av utendørs varmevekslersensor
-Utendørs varmevekslersensor er åpen

Sjekk varmevekslersensorens avvik på utendørsenheten

(Sensoren må kanskje utskiftes)

E7

-Kortslutning av varmeelementets temperatursensor
-Varmeelementets temperatursensor er åpen

Kontroll av varmeelementets temperatursensors avvik

(Sensoren må kanskje utskiftes)

Merknad: Hvis innendørsenhetens indikator blinker, så skriv ned feilkoden og kontakt tjenesteleverandøren din. Det er bra å gi dem feilkoden.

Flere tips om feilkoder

Feilkode som står med tallene

  • Produktmodellen med tallene vil vise feilkoder som starter med tallene.
  • I dette tilfellet er imidlertid hovedårsaken til feilen og løsningen den samme som bokstavfeilkodene.
  • Ved feilkoder med tall blinker de tosifrede kodene på skjermpanelet.

Merknad: 

  • Den første bokstaven i feilkoden varierer avhengig av modellen.
  • Hvis innendørsenhetens indikator blinker, så skriv ned feilkoden og kontakt tjenesteleverandøren din. Det er bra å gi dem feilkoden.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding