Slik kjører du kalibreringsmodus på vaskemaskinen

Din Samsung vaskemaskin avleser vekten på klesvasken automatisk. Dette bidrar til å holde produktet likevektig og forbedrer ytelsen. For mer nøyaktig vektavlesning, så kjør kalibreringsmodusen etter installasjon.

Hva er kalibreringsmodusen?

Det anbefales å kjøre kalibreringsmodusen før du starter en vask etter at vaskemaskinen har blitt installert eller flyttet.

Samsung vaskemaskiner kan automatisk avlese vekten på klesvasken og styre vannivået. Dessuten reduserer en likevektig vaskemaskin støy og vibrasjoner under drift. I tillegg kan du kjøre kalibreringsmodusen hvis vektavlesningsverdien har endret seg eller hvis du vil gå videre med en presisjonsregistrering for vaskemaskinen.

 

Kalibreringsmodusens varighet

Vanligvis tar det 3 til 5 minutter å kjøre kalibreringsmodusen, men det avhenger av hvilken modell du har. 

Kalibreringsmodus

Merknad:  

 • Sørg for at trommelen er tom før du foretar kalibreringen.
 • Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er tilgjengelig på ditt lands språk.
Vaskemaskin med frontbetjening

Bruke knappen Temp. og Utsatt slutt (+)
 

Trinn 1. Fjern alle plagg og annet innhold fra maskinen.

Trinn 2. Slå av strømmen, og slå deretter på vaskemaskinen igjen.

Trinn 3. Hold nede Temp. og Utsatt slutt (+) samtidig i 3 sekunder for å gå til kalibreringsmodus. (Cb-meldingen vises på skjermen.)

Trinn 4. Trykk på START/PAUSE for å kjøre kalibreringssyklusen.

Trinn 5. Trommelen vil rotere med klokka og mot klokka i omkring 3 minutter.

Trinn 6. Når syklusen er fullført, står det 0 på skjermen, og vaskemaskinen slås av automatisk.

Kalibrering på frontbetjening

Merknad:

 • Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er tilgjengelig på ditt lands språk.
 • Legg til en testsyklus for å sikre deg at den er installert bra etter produktinstallasjonen. (Kun for relevante modeller)
Vaskemaskin med toppbetjening

Trinn 1. Fjern alle plagg og annet innhold fra maskinen. 

Trinn 2. Trykk på og hold inne Temp. og Utsatt slutt samtidig i minst 3 sekunder når strømmen er slått på. 

Trinn 3. Trykk på og hold inne START/PAUSE for å aktivere kalibreringsmodus. 

Trinn 4. Pulsatoren roterer med klokka og mot klokka i omkring 1 minutt.

Trinn 5. Når kalibreringsmodusen er fullført, står det 0 på skjermen, og vaskemaskinen slås av automatisk.

Kalibrering på toppbetjening

Merknad: 

 • Sørg for at trommelen er tom før du foretar kalibreringen.
 • Det faktiske designet på kontrollpanelet kan avvike fra modellen du har.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er tilgjengelig på ditt lands språk.
FlexWash (Kun for relevante modeller)

Slik kalibrerer du den øvre vaskedelen

Trinn 1. Fjern alle plagg og annet innhold fra maskinen. 

Trinn 2. Trykk på AV/PÅ på kontrollpanelet til den øvre vaskedelen for å slå på vaskemaskinen.

Trinn 3. Trykk og hold inne BOMULL og Temp. samtidig i 3 sekunder. 

Trinn 4. Trykk på START/PAUSE for å starte kalibreringen.

Trinn 5. Underveis vil døren være låst, og trommelen roterer med klokka og mot klokka i flere minutter.

Trinn 6. Når det er fullført, slår den øvre vaskedelen seg av automatisk. 

 

Slik kalibrerer du den nedre vaskedelen

Trinn 1. Fjern alle plagg og annet innhold fra maskinen.

Trinn 2. Trykk på AV/PÅ på kontrollpanelet til den nedre vaskedelen for å slå på vaskemaskinen. 

Trinn 3. Trykk på og hold inne Temp. og Utsatt slutt på den nedre vaskedelens kontrollpanel samtidig i 3 sekunder. 

Trinn 4. Trykk på START/PAUSE på den nedre vaskedelens kontrollpanel for å starte kalibreringen.

Trinn 5. Når det er fullført, slår den nedre vaskedelen seg av automatisk. 

Kalibrering på flexwash

Merknad: 

 • Sørg for at trommelen er tom før du foretar kalibreringen.
 • I stedet for å rotere stampen, roterer den nedre vaskedelen trommelen.
 • Det faktiske designet på produktet kan avvike fra modellen.
 • Hvis ingen av disse metodene fungerer for maskinen din, så gå inn på samsung.com/no/support for å laste ned den komplette brukermanualen til vaskemaskinen din for ytterligere informasjon.
Hvis vaskemaskinen stopper

Det kan være flere grunner til at vaskemaskinen din stopper under drift.

Hvis det er første gang du bruker vaskemaskinen etter endringen eller installasjonen, så kjør kalibreringsmodus før du setter på en klesvask. Samtidig bør du sjekke vaskemaskinen og det valgte programmet. 

Merknad: Utfør testsyklusen for å sikre deg at den er installert korrekt etter produktinstallasjonen. (Kun for relevante modeller)

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding