Slik leser du de nye energimerkene på Samsung husholdningsapparater

Slik leser du de nye energimerkene på Samsung husholdningsapparater.

Den nye energiforskriften har betydd endringer i Samsungs energimerker på vaskemaskiner, kombinert vask og tørk, kjøleskap, oppvaskmaskiner og skjermer.

Energimerker ble introdusert for 20 år siden for å hjelpe forbrukerne med å kjøpe mer energieffektivt. Produktene ble rangert fra A til G, siden har det utviklet seg til også å omfatte A+, A++ og A+++ for de mest energieffektive produktene.

Fra mars 2021 vil rangeringen bli tilbakeført til den opprinnelige A til G-skalaen der A (grønn) er mest energieffektiv og G (rød) minst.

Energimerke på produktet mitt

Produktet mitt

Vil du vite hvor energieffektivt akkurat ditt produkt er, finner du energimerket her.

Hvorfor endres merkingen?

Disse endringene har blitt introdusert for å gjøre det lettere å lese energimerkene.

Endringene har også medført strengere krav til energiklassene og annerledes beregningsmetoder. Derfor har visse produkter blitt flyttet fra høyere klasser (A+++, A++ osv.) på de gamle merkingene til lavere klasser (C, D osv.). Endringen avhenger av produkttype og karakteristikker. På grunn av endringer i klasseinndelingen og beregningsmetodene, kan det dessuten ikke foretas en direkte sammenligning mellom de gamle og nye energimerkene. Nye energimerker kan bare sammenlignes med andre nye energimerker innen samme produktkategori. Dette gir en indikasjon på energiforbruket per brukssyklus slik at forbrukeren kan foreta et valg ved utsalgsstedet.

Hva er forskjellen mellom de gamle og nye merkene?

Kategoriene A+, A++, og A+++ vil bli faset ut. Nye energimerker vil i stedet bruke rangeringen A til G.

For de nye energimerkene beregnes energieffektiviteten per 100 sykluser i stedet for per år. Dette avspeiler bedre hvordan folk bruker vaskemaskinene sine og gir et klarere bilde av hvor effektiv vaskemaskinen er.

Vannforbruket beregnes nå per syklus, noe som også gir en mer presis idé om hvor effektiv vaskemaskinen er.

Det kommer en ny del på energimerket som viser vaskemaskinens eller tørketrommelens støynivå. Denne rangeringen blir fra A til D.

Den korrekte merkingen avhenger av datoen. Fra den 1. mars 2021 skal den nye A-til-G-merkingen brukes på utsalgsstedet. Forhandlere har 14 arbeidsdager fra den 1. mars til å skifte fra gammel til ny merking.

Det er to energimerker i kassen – hvilket er korrekt?

Du vil finne både det gamle og det nye energimerket i kassen til produktet ditt. Du kan skjelne de nye merkene fra de gamle ved hjelp av QR-koden i øverste høyre hjørne på etiketten. De nye merkene har en energirangering fra A til G i stedet for fra A+++ til D. 

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding