Dette gjør du hvis skjermen på Galaxy-telefonen din ikke vil rotere

Når du ser på videoer eller holder presentasjoner med Galaxy-telefonen din, kan du endre skjermmodus fra Landskap- til Portrettmodus eller omvendt. Du kan låse skjermmodusen i Portrett- eller Landskapsmodus eller innstille skjermen til å rotere automatisk. Hvis skjermen ikke roterer, så sjekk innstillingene for Roter automatisk ved å følge veiledningen nedenfor.

Før du prøver våre nedenstående anbefalinger, så sjekk om enhetens programvare og tilknyttede apper er oppdatert til den nyeste versjonen. For å oppdatere mobilenhetens programvare, følg disse trinnene: 

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.

Trinn 2. Trykk på Last ned og installer.

Trinn 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Sørg for at Roter automatisk er på

Roter automatisk er på som standard når du får telefonen, men den kan deaktiveres til enhver tid og låses i portrett- eller landskapsmodus Å låse skjermen i portrett- eller landskapsmodus er faktisk det samme som å slå av Roter automatisk. Når Roter automatisk er deaktivert, vil skjermen låses i portrett- eller landskapsmodus uansett hvordan du holder telefonen. Følg trinnene nedenfor for å angi skjermrotasjonen.

Trinn 1. Sveip ned på skjermen for å åpne Hurtigpanelet.

Trinn 2. Hvis Roter automatisk er aktivert, vises et blått Roter automatisk-ikon. Omvendt, hvis funksjonen Roter automatisk er deaktivert, vises et grått Portrett- eller Landskapsmodus-ikon.

Trinn 3. Hvis skjermen er låst i Portrett- eller Landskapsmodus og du må endre det, så trykk på ikonet (enten Portrett eller Landskap) for å aktivere Roter automatisk. Hvis Roter automatisk allerede er aktivert, trenger du ikke å velge noe.

Roter automatisk trinn.

Etter at Roter automatisk er aktivert, så lukk Hurtigpanelet. Hold så enheten din i ønsket posisjon - enten stående eller liggende.

Merknad:

  • Avhengig av dine aktuelle innstillinger kan du se ikonet Portrett, Landskap eller Roter automatisk på Hurtigpanelet. Portrett- og landskapsikonene er grå når de er aktive mens Roter automatisk-ikonet er blått når det er aktivert.
  • Portrettmodus er når telefonen er stående, og landskapsmodus er når telefonen er liggende.
  • Hvis appen du bruker ikke støtter en retning, vil den ikke endres når du flytter telefonen. Ikke alle apper virker i både portrett- og landskapsmodus.

Hvis skjermen er låst i portrett- eller landskapsmodus, så vil skjermretningsikonet være merket i henhold til det. Ikonet Roter automatisk vises kun hvis funksjonen Roter automatisk er aktivert. Hvis du ser et ikon der det står Portrett eller Landskap, kan du trykke på det for å aktivere Roter automatisk. Eller du kan bare la det være hvis du foretrekker å holde telefonens skjermretning låst.

Landskap portrett modus.

① Landskapsmodus         ② Portrettmodus

Hvis du ikke kan finne skjermretningsikonet, kan de hende at du utilsiktet har fjernet det fra Hurtigpanelet. For å legge til skjermretningsikonet i Hurtigpanelet, følg trinnene nedenfor.

Roter automatisk trinn 1. Roter automatisk trinn 1.

Trinn 1. Trykk på Flere alternativer (de tre vertikale prikkene) på Hurtigpanelet.

Roter automatisk knapp trinn 2. Roter automatisk knapp trinn 2.

Trinn 2. Trykk på Rediger knapper.

Roter automatisk knapp trinn 3. Roter automatisk knapp trinn 3.

Trinn 3. Trykk på og hold inne Roter automatisk-ikonet, og trekk det deretter til din ønskede posisjon på Hurtigpanelet.

Roter automatisk knapp trinn 4. Roter automatisk knapp trinn 4.

Trinn 4. Trykk på Ferdig. Nå blir det lett å nå ikonet Roter automatisk, og du kan justere skjermens rotasjonsinnstillinger i henhold til dette.

Selv om Roter automatisk er aktivert, kan du midlertidig låse skjermen mot å rotere. Dette kan være nyttig hvis du vil rotere telefonen uten å endre skjermrotasjonen når du viser en PDF eller et dokument.

For å låse telefonskjermen mot å rotere i en stund, hold fingeren din på skjermen mens du roterer telefonen. Så lenge du holder fingeren på plass, forblir skjermen likedan uten å endre skjermretning. Når du løfter fingeren, vil skjermen rotere tilbake så den passer til retningen på enheten din.

Roter automatisk lås midlertidig.

Hvis skjermen ikke roterer når Roter automatisk er aktivert, så slå av telefonen og slå den på igjen. Gjenstart av telefonen kan lett løse problemet. Følg trinnene nedenfor for å gjenstarte og prøve på nytt.

Trinn 1. Sveip ned på skjermen for å åpne Hurtigpanelet.

Trinn 2. Trykk på Strøm-ikonet, og trykk deretter på Gjenstart.

Gjenstart telefonen din.

Hvis Roter automatisk fortsatt ikke virker etter gjenstart, så prøv på nytt i Sikker modus. Hvis det ikke er noe problem i Sikker modus, så kan det være et problem forårsaket av en tredjeparts app på telefonen din. For å finne ut hvilken app som forårsaker problemet, kan du prøve å avinstallere appene i rekkefølge med den siste installasjonen først. Følg trinnene nedenfor for å gå inn i Sikker modus.

Trinn 1. Åpne Hurtiginnstillinger. Trykk på Strøm-ikonet øverst på skjermen.

Trinn 2. Trykk på og hold inne Strøm av inntil ikonet Sikker modus vises.

Trinn 3. Trykk på Sikker modus Hvis du har kommet inn i Sikker modus, vil det stå Sikker modus nederst på skjermen.

Start telefonen din i sikker modus.

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Slik bruker du Samsung Members-appen

Hvis du opplever problemer med din Samsung-mobil, ditt nettbrett eller kroppsnære enheter, kan du sende oss et spørsmål i Samsung Members-appen. Finn ut mer om å sende en feilrapport.

Takk for din tilbakemelding